Voordelen

 • Snelle beschikbaarstelling
 • Geen kosten
 • Zekerheid over het terug te betalen bedrag
 • Vaste rentevoet
 • Rente fiscaal aftrekbaar

Voorbeeld

Een ondernemer koopt een nieuwe bestelwagen t.w.v. € 25.000. Hij financiert € 5.000 vanuit de eigen middelen van de onderneming. Het saldo van de investering (€ 20.000) wordt betaald met een financiering door vdk bank. De terugbetalingsduur van het krediet bedraagt in dit geval gebruikelijk 5 jaar.

Een bvba krijgt een belastingherziening. Hieruit volgt een btw-aanslag t.b.v. € 7.500. De vennootschap dient € 7.500 extra te betalen, maar de nodige liquiditeiten hiervoor ontbreken.  De betaling van de btw kan gebeuren met een financiering door vdk bank t.b.v. € 7.500. De financiering wordt in dit geval over een zo kort mogelijke termijn terugbetaald (bv. 12 maanden).

Kenmerken

 • Deze lening wordt gebruikt voor:
  • Bedrijfsvoertuigen
  • Bedrijfsmaterieel
  • Voorraden
  • Betaling btw, directe belasting, RSZ ...
  • Financiering eindejaarspremies, vakantiegeld ...
  • Aankoop, bouw en verbouwing onroerende goederen - korte termijn/kleinere bedragen
  • Overname handelszaak/overname aandelen
 • Minimumbedrag: € 5.000
 • Terugbetaling: maandelijks
 • Vaste rentevoet

Voordelen

 • Snelle beschikbaarstelling
 • Geen kosten
 • Zekerheid over het terug te betalen bedrag
 • Vaste rentevoet
 • Rente fiscaal aftrekbaar*

*Let wel: de vermelde fiscale aspecten zijn op dit ogenblik van toepassing. De fiscale behandeling kan in de toekomst wijzigen.

Let op, geld lenen kost ook geld

Belangrijke documenten

Contact