online@vdk for Professionals

Met online@vdk for Professionals kan je voor je organisatie, onderneming, eenmansbedrijf of zaak je professionele bankverrichtingen op een snelle en eenvoudige manier uitvoeren via het internet. Snel, veilig en gebruiksvriendelijk. Saldo consulteren, overschrijvingen of doorlopende betaalopdrachten regelen, interactie met je boekhoudpakket, en zoveel meer. 

De beveiligingstechniek van online@vdk for Professionals werkt op basis van je debetkaart en een kaartlezer. De debetkaartlezer staat los van je computer en ziet eruit als een rekenmachientje. Je krijgt deze kaartlezer gratis bij opening van je OFP/online@vdk for Professionals-abonnement. Je zal gauw merken dat deze uiterst gebruiksvriendelijke manier van bankieren je een aanzienlijke tijdsbesparing oplevert.

Abonnement aanvragen

Je kan bij je vdk bank-adviseur terecht voor een gratis OFP-abonnement (online@vdk for Professionals-abonnement). Is er (nog) geen vdk-vestiging in je buurt, dan kan je telefonisch terecht bij het contactcenter op 09 267 33 00 of via e-mail naar contactcenter@vdk.be.

Bij de opening van je online@vdk for Professionals ontvang je een debetkaartlezer en wordt je debetkaart aan je OFP-abonnement gekoppeld.

Functionaliteiten online@vdk for Professionals

Met online@vdk for Professionals kan je de meest gangbare professionele bankverrichtingen op een snelle en veilige manier uitvoeren. In online@vdk for Professionals kan je zowel betaalrekeningen, spaarrekeningen, effectenrekeningen, kortetermijnrekeningen, termijnrekeningen, als sommige kredietrekeningen opnemen.

De belangrijkste functionaliteiten van online@vdk for Professionals in een notendop. Je kunt:

 • het actuele saldo van je rekeningen consulteren;

 • een overzicht bekijken van alle transacties van of naar je rekeningen;

 • overschrijvingen (met of zonder memodatum) uitvoeren tussen je eigen rekeningen of naar rekeningen van derden;

 • overschrijvingen raadplegen die nog op de "wachtlijst" staan voor latere verwerking;

 • een lijst van begunstigden (voor je overschrijvingen) bijhouden in een adresboek. Indien gewenst kan je gegevens van begunstigden uit het adresboek exporteren of kan je gegevens naar het adresboek importeren uit een Excelbestand, een boekhoudpakket of uit een ander OFP- of online@vdk-abonnement;

 • doorlopende betalingsopdrachten consulteren, creëren, wijzigen of verwijderen;

 • Europese domiciliëringen consulteren;

 • de kredietlimiet (in geval van woonkredieten) of de kasfaciliteit verbonden aan rekeningen consulteren;

 • internationale overschrijvingen opgeven;

 • effectenverrichtingen consulteren;

 • CODA-bestanden ontvangen en SDD-bestanden opgeven;

 • beheer/input van SETS;

 • beheer CODA's;

 • ophalen CODA's in formaat CODA CSV/Excel en als PDF;

 • rekeninguittreksels afdrukken of opslaan op je computer;

 • signeren met meerdere personen (multisignering);

 • inlezen van verrrichtingsbestanden afkomstig van een boekhoudpakket - ERP pakket (Europese overschrijvingen, PAIN XML-bestanden, CIRI51-bestanden en CSV/excel-bestanden

Bovenstaande functies zijn enkel van toepassing op rekeningen opgenomen in het abonnement.

Contact