Règlement général des opérations

Emprunter - professionels

Beleggen - particulieren

Het is belangrijk dat je op voorhand de beschikbare informatie over het gewenste product doorneemt. Je kan de wettelijke informatie samen met de andere relevante documenten gratis raadplegen op onze website of in een  vdk-kantoor in je buurt.

Fonds d'investissement

Cliquez ici pour la gamme de fonds d'investissement

Fonds d'éparge-pension

Pensioenspaarverzekering

Spaarverzekering - Tak 21

RTS28 rapportering

Protection van je deposito's en beleggingen

vdk bank nv is toegetreden tot het Garantiefonds voor Financiële Diensten. De beschermingsregeling in hoofde van dit fonds voorziet een wettelijke garantie ten belope van maximaal 100.000 euro per persoon voor vdk-deposito's (girorekeningen, spaarrekeningen, termijnrekeningen, vdk-spaarbons op een effectenrekening).

Daarnaast genieten bewaargevers voor bepaalde financiële instrumenten (andere dan spaarbons) eveneens een specifieke bescherming.

Meer informatie:

Contact