Beleggingsfondsen

VDK biedt u de mogelijkheid om via een aantal zorgvuldig geselecteerde beleggingsfondsen of ICB’s (Instelling voor Collectieve Belegging)(1) uw beleggingsportefeuille te diversifiëren en op die manier de risico’s te spreiden.  In zo’n fonds(2) of ICB wordt het geld van verschillende beleggers samengebracht en volgens een specifieke beleggings­politiek door professionele fondsbeheerders belegd. Afhankelijk van de strategie van het betrokken fonds, kan belegd worden in verschillende soorten financiële instrumenten (aandelen, obligaties, cash,… ).  Wie meer wil weten over fondsen of ICB’s als beleggingsinstrument kan terecht op http://www.wikifin.be/nl/themas/sparen-en-beleggen/beleggingsfondsen/fondsen.

VDK beheert geen eigen beleggingsfondsen. Daardoor kunnen we op een objectieve en onafhankelijke manier op zoek gaan naar de meest geschikte fondsen voor uw specifieke situatie. Voor deze ‘open architectuur’ doet VDK beroep op externe partijen.

In functie van uw persoonlijk beleggingsprofiel zorgt uw VDK-adviseur graag voor een passende oplossing. Bovendien, niet onbelangrijk, uw fondsen worden gratis bewaard op een effectenrekening bij VDK Spaarbank. Ontdek hieronder de beleggingsfondsen waarvoor u bij VDK terechtkunt.

Lees de essentiële beleggersinformatie (KIID) en het prospectus van het (de) gekozen beleggingsfonds(en) alvorens in te tekenen. U kunt deze wettelijke informatie samen met de andere relevante documenten gratis raadplegen op onze website. Deze documenten zijn ook op eenvoudige vraag gratis te verkrijgen in elke VDK-vestiging.

Gemengde fondsen

 • VDK Sustainable Flex Fund
  beheerd door ShelteR Investment Management
  Bevek van onbepaalde duur naar Luxemburgs recht
 • Triodos Sustainable Mixed Fund 
  beheerd door Triodos Investment Management BV
  Bevek van onbepaalde duur naar Luxemburgs recht
 • DNCA Invest Eurose 
  beheerd door DNCA FINANCE Luxembourg
  Bevek van onbepaalde duur naar Luxemburgs recht
 • Ethna-AKTIV 
  beheerd door ETHENEA Independent Investors S.A
  Gemeenschappelijk beleggingsfonds van onbepaalde duur naar Luxemburgs recht
 • Petercam L Patrimonial Fund
  beheerd door Degroof Petercam Asset Services sa
  Bevek van onbepaalde duur naar Luxemburgs recht
 • Accent Fund Global
  Zelfbeheerde bevek van onbepaalde duur naar Belgisch recht
 • Carmignac Patrimoine
  beheerd door Carmignac Gestion
  Gemeenschappelijk beleggingsfonds van bepaalde duur naar Frans recht
 • BGF Global Allocation Fund
  beheerd door BlackRock (Luxembourg) S.A.
  Bevek van onbepaalde duur naar Luxemburgs recht
 • Conventum Funds For Good Architect Strategy B
  beheerd door Banque De Luxembourg Investments S.A.
  Compartiment van de sicav Conventum
  Bevek van onbepaalde duur naar Luxemburgs recht

Monetaire fondsen

Obligatiefondsen

Aandelenfondsen

(1)Een ICB is een instelling die geld afkomstig van diverse beleggers investeert en dit kapitaal via een vooraf bepaalde strategie collectief belegt in een geheel van gediversifieerde financiële instrumenten volgens het principe van risicospreiding. ICB’s zijn dus een vorm van collectief portefeuillebeheer.

(2)Met "fonds" bedoelen we: bevek (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal), sicav (société d’investissement à capital variable), gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Luxemburgs of Belgisch recht of een compartiment hiervan.