VDK scoort uitstekend in het nieuwe onderzoek van 11.11.11., Broederlijk Delen en FairFin

Op 19 januari publiceerden 11.11.11., Broederlijk Delen en FairFin de resultaten van hun onderzoek naar investeringen van banken in mijnbedrijven, die het niet nauw nemen met de mensenrechten en het milieu.

VDK Spaarbank scoort wel heel goed in het onderzoek en investeert niet in dubieuze mijnbedrijven. Een heel bewuste keuze wat ons betreft. We zijn dan ook heel fier dat dit door onafhankelijke organisaties erkend wordt.

Het investeringsbeleid van VDK staat duidelijk beschreven in onze policy met betrekking tot financiering van controversiële activiteiten en beperkt zich niet alleen tot mijnbedrijven. VDK hanteert in haar investerings- en kredietpolitiek een nultolerantie voor alle bedrijven die zich bezondigen aan ernstige of systematische schending van fundamentele mensen- en/of arbeidsrechten, corruptie of landroof.

Op die manier toont VDK dat het niet alleen voor woorden maar ook voor daden gaat en kunnen we onze stakeholders steeds recht in de ogen blijven kijken.