SEPA

Wat is SEPA?

Na de invoering van de euro geldt SEPA (Single Euro Payments Area) als de volgende stap naar een uniforme Europese betaalruimte. Concreet maakt SEPA het mogelijk om via je bankkaart, overschrijvingen en domiciliëringen even vlot, veilig, aan dezelfde voorwaarden en met dezelfde rechten en verplichtingen te betalen zowel in België als in de volledige Europese Unie (plus Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland).

Betaalkaarten

De verschillende nationale bankkaarten van de Europese landen zullen geleidelijk worden vervangen door kaarten die voldoen aan de vereisten van SEPA. Dat betekent dat je met je betaalkaart even gemakkelijk en tegen dezelfde prijs in binnen- en buitenland zal kunnen betalen. Dankzij de Maestrofunctie op je vdk-bankkaart kan je nu al geld afhalen en betalen in binnen- en buitenland. Voor vdk-klanten heeft SEPA op dit vlak dus geen gevolgen.

Voor Visa verandert er voorlopig niets.

Overschrijving
Domiciliëring

Meer info op www.sepabelgium.be.