Policy voor duurzaam en ethisch bankieren

Policy voor duurzaam en ethisch bankieren

vdk kiest er uitdrukkelijk voor om bij de herbelegging van alle middelen in eigen beheer op structurele en systematische wijze rekening te houden met de drie dimensies inzake duurzaamheid: het sociale aspect, het milieu, en de economische dimensie. Daarom heeft ze een code voor duurzaam en ethisch bankieren opgesteld. Deze code is van toepassing op de volledige balans – dit wil zeggen de bankportefeuille en de kredietverlening –  alsook op het vdk Sustainable Flex Fund.

Ontdek via een duidelijke vraag-en-antwoord structuur de sociaal-maatschappelijke rol van vdk.