Persoonlijk beleggersprofiel

Persoonlijk beleggersprofiel

Om een beter beeld te krijgen van jou als beleggingscliënt en je beter te kunnen adviseren, moet vdk een inzicht krijgen in volgende elementen :

  • Je financiële situatie:

Aan de hand van vragen met betrekking tot je vermogen, je inkomsten en je financiële reserve en vooruitzichten, zal worden gepeild naar je algemene financiële situatie. Hoe groter je financiële draagkracht, hoe groter je ‘buffer’ om eventuele financiële verliezen die gepaard kunnen gaan met transacties in financiële instrumenten te kunnen dragen.

  • Je beleggingsdoelstellingen:

Risico en rendement gaan vaak samen: hoe meer risico je bereid bent te nemen, hoe hoger het verwachte rendement kan liggen. Daarom is het belangrijk op voorhand de grens te trekken tot waar je wil gaan in het nemen van risico’s. Want de keerzijde van potentieel hogere rendementen is een mogelijk negatief rendement van je belegging. Samen gaan we na waar jouw grens ligt.

In de vragenlijst wordt je onder meer gevraagd naar de duur van de periode waarin je beleggingen wil aanhouden of wanneer je denkt je kapitaal nodig te hebben voor andere projecten (‘jouw beleggingshorizon‘). Er wordt ook gepolst naar de mate waarin je risico wenst te nemen: wil je jouw kapitaal veilig stellen en elk risico vermijden, of ben je bereid om een groter risico te nemen met het uitzicht op meer rendement?

  • Je kennis en ervaring met beleggingen:

Beleggingsproducten hebben elk hun eigen kenmerken en risico’s. Om te weten met welke producten je vertrouwd bent, of je de risico’s en het verwachte rendement van de verschillende beleggingsproducten correct kan inschatten, en wat de aard, het volume en de frequentie was van je vroegere transacties, peilen we in een aantal vragen naar je kennis en ervaring m.b.t. deze producten.

Op basis van de vragenlijst en je antwoorden stellen wij jou je persoonlijk beleggersprofiel voor. Dit profiel is een samenvatting van wie jij bent als belegger.

Enkel een volledig ingevulde vragenlijst geeft je toegang tot onze diensten.

Het spreekt voor zich dat wij de totale vertrouwelijkheid garanderen van de gegevens die je ons meedeelt.

Vier beleggersprofielen

Er worden 4 profielen onderscheiden, elk met een eigen inhoud:

  • Profiel A = zeer defensief
  • Profiel B = defensief
  • Profiel C = dynamisch
  • Profiel D = zeer dynamisch

De voordelen van het beleggersprofiel

Samen met jou waken wij over de bescherming van je belangen: je krijgt meer bescherming én je wordt beter geïnformeerd.

Elke belegging die je zou interesseren toetsen wij immers aan het beleggersprofiel dat wij over jou ter beschikking hebben. M.a.w. we kijken na of de bedoelde belegging geen onverantwoord risico met zich meebrengt en bieden we je enkel die beleggingen aan die geschikt zijn voor jou.

Van je beleggersprofiel naar gefundeerd beleggingsadvies op maat door je vdk-adviseur. Lees er hier meer over.

Geldigheid profiel

Je profiel is drie jaar geldig. Verandert je persoonlijke situatie of je kennis over en/of ervaring met de beleggingsproducten, dan kan je op elk moment de vragenlijst opnieuw invullen om een aangepast beleggersprofiel op te stellen.