IBAN en BIC

Wat is IBAN?

IBAN (International Bank Account Number) is een gestandaardiseerde structuur voor bankrekeningnummers. Dankzij de eenvormige structuur van IBAN voor Belgische rekeningen en voor rekeningen aangehouden in het buitenland, verloopt het betalingsverkeer vlotter, veiliger en efficiënter.

Hoe ziet IBAN eruit?

De IBAN is als volgt samengesteld:

  • Een landcode van twee letters (BE voor België) + een controlenummer van 2 cijfers, gevolgd door een spatie
  • De 12 cijfers van je vroegere 'nationaal' rekeningnummer, maar per 4 cijfers gegroepeerd en gescheiden door spaties

Bereken hier jouw IBAN-nummer

Geef het vroegere 'nationaal' rekeningnummer in: - -
IBAN:

  

Wat is BIC?

BIC (Bank Identifier Code) is een internationale identificatiecode (ook wel eens swift-code genoemd), die toelaat elke individuele bank te herkennen. De BIC bestaat uit 8 tekens.

De BIC van vdk is VDSPBE91.