Staatsbons

Staatsbons

De Belgische overheid geeft 4 keer per jaar (in maart, juni, september en december) Staatsbons uit op de primaire markt. Wie in Staatsbons belegt, kiest voor de zekerheid van een vast en gewaarborgd rendement van effecten die worden uitgegeven en gegarandeerd door de Belgische overheid. vdk bank wordt door het Ministerie van Financiën erkend als beleggingsinstelling waar je terecht kan om dergelijke Staatsbons aan te kopen.

Een Staatsbon kan op verschillende looptijden worden uitgegeven. De meest gangbare looptijden zijn 3, 5 en 8 jaar. De intrestvoet ligt vast voor de volledige looptijd. Toch kan je altijd over je kapitaal beschikken, want Staatsbons noteren op de beurs en kunnen dus op elk moment verhandeld worden aan de koers van dat ogenblik. Je kan dus ook op elk moment eerder uitgegeven Staatsbons kopen op de secundaire markt, ook hier weer aan de koers die op dat ogenblik van kracht is.

De geafficheerde intrestvoeten op een Staatsbon is de bruto intrestvoet. De roerende voorheffing bedraagt 30%.

BELGISCHE STAATSBON 4 december 2017

Modaliteiten

  • Inschrijvingsperiode: van 23 november 2017 tot en met 1 december 2017
  • Betaaldatum: 4 december 2017

Staatsbon 10 jaar: 4 december 2017 - 2027

  • Rentevoet: 0,50%
  • Uitgifteprijs: 100,00% ; netto rendement : 0,350% (30% RV)
  • ISIN-Code: BE3871275058
  • Geen instapkosten of uitstapkosten
  • Beurstaks bij verkoop voor vervaldag: 0,09% met een maximum van 1.300 EUR
  • Bewaarkosten: momenteel gratis bewaard op een effectenrekening bij vdk bank

De Staatsbons worden vertegenwoordigt door coupures van minimum 100 EUR en veelvouden van 100 EUR.

Bewaar je effecten gratis op een effectenrekening

Sinds 2008 mogen in België geen nieuwe papieren effecten uitgegeven worden. Een effectenrekening is dus de onmisbare toevlucht voor je beleggingen. Bij vdk betaal je géén beheersvergoeding en géén bewaarloon voor je effectenrekening. Lees er hier alles over.

Klachtenbehandeling

Met eventuele klachten kan je in eerste instantie terecht bij:

vdk bank nv (FSMA 020230 A) - Klachtenbehandeling, Sint-Michielsplein 16 - B-9000 Gent, tel. 09 269 32 31 - e-mail: klachtenbehandeling@vdk.be

Indien het geschil niet opgelost geraakt kan je een beroep doen op de Bemiddelingsdienst Banken – Krediet - Beleggingen: Ombudsfin, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).