Staatsbons

Staatsbons

De Belgische overheid geeft 4 keer per jaar (in maart, juni, september en december) staatsbons uit op de primaire markt. Wie in staatsbons belegt, kiest voor de zekerheid van een vast en gewaarborgd rendement van effecten die worden uitgegeven en gegarandeerd door de Belgische overheid. vdk bank wordt door het Ministerie van Financiën erkend als beleggingsinstelling waar je terecht kan om dergelijke staatsbons aan te kopen.

Een staatsbon kan op verschillende looptijden worden uitgegeven. De meest gangbare looptijden zijn 3, 5 en 8 jaar. De intrestvoet ligt vast voor de volledige looptijd. Toch kan je altijd over je kapitaal beschikken, want staatsbons noteren op de beurs en kunnen dus op elk moment verhandeld worden aan de koers van dat ogenblik. Je kan dus ook op elk moment eerder uitgegeven staatsbons kopen op de secundaire markt, ook hier weer aan de koers die op dat ogenblik van kracht is.

De geafficheerde intrestvoeten op een staatsbon is de bruto intrestvoet. De roerende voorheffing bedraagt 30%.

Voor meer informatie kan je terecht op https://www.debtagency.be/nl.

Belgische staatsbon 4 maart 2019

Algemene kenmerken

 • Inschrijvingsperiode: van 21 februari t.e.m. 1 maart 2019
 • Betaaldatum: 4 maart 2019
 • Staatsbon 10 jaar: 4 maart 2019 - 2029
 • Uitgifteprijs: 100,00%
 • Bruto rendement: 0,55%
 • Netto rendement: 0,385% (30% RV)
 • ISIN-Code: BE3871279092

Rendement

 • Het Bruto Actuarieel Rendement bedraagt 0,55%, indien de staatsbon tot de eindvervaldag worden aangehouden.
 • Het Actuarieel Rendement in EUR na roerende voorheffing (momenteel 30%) bedraagt 0,385% indien de staatsbon tot op de eindvervaldag worden aangehouden.

Voornaamste risico's

 • Kredietrisico: als de emittent in gebreke blijft (bijvoorbeeld ten gevolge van een faillissement), loopt u het risico dat uw aanvankelijk belegde kapitaal en coupons slechts gedeeltelijk of zelfs helemaal niet wordt terugbetaald op de vervaldag.
 • Liquiditeitsrisico: de staatsbon is beursgenoteerd.
 • Marktrisico: de koers van de staatsbon kan schommelen onder meer in functie van de rentetarieven, de volatiliteit van de markten en de financiële gezondheid van de emittent.

Minimumbedrag

Vanaf 100 euro en veelvouden van 100 euro.

Kosten

 • Geen instapkosten of uitstapkosten op eindvervaldag.
 • Bewaarloon op effectenrekening, zie tarieflijst

Fiscaliteit

Roerende voorheffing: 30% op de waarde van elke jaarlijkse coupon. Fiscale behandeling volgens de van kracht zijnde wetgeving. De fiscale behandeling van dit product hangt af van de individuele situatie van de belegger en kan in de toekomst wijzigen. Van toepassing op een gemiddelde retail client in de hoedanigheid van natuurlijke persoon die in België woont.

Taks op beursverrichtingen (TOB):

Inschrijving op de primaire markt: nihil.
Op de secundaire markt: 0,12% op de verkoop en aankoop (max. 1.300 EUR per verrichting).

Klachtenbehandeling

Met eventuele klachten kan je in eerste instantie terecht bij:

vdk bank nv (FSMA 020230 A) - Klachtenbehandeling, Sint-Michielsplein 16 - B-9000 Gent, tel. 09 269 32 31 - e-mail: klachtenbehandeling@vdk.be

Indien het geschil niet opgelost geraakt kan je een beroep doen op de Bemiddelingsdienst Banken – Krediet - Beleggingen: Ombudsfin, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).