Diefstal


Diefstal: optionele waarborg*

Wat betekent dit?

  • * 'Diefstal' zit niet standaard in je brandverzekering. Dit is een optionele waarborg. De optionele waarborgen zijn vrij te kiezen, het zijn de waarborgen die je neemt of niet neemt binnen het kader van je verzekeringscontract. Je kan als verzekerde mits de betaling van een bijpremie, optionele waar­­­borgen sluiten.
  • Ruime dekking voor diefstal en inbraakschade.
  • Ook als je op straat bestolen wordt (alleen indien agressie en tot €2.500).
  • Diefstal uit een garage op een ander adres is ook verzekerd.

Waarop moet je letten?

  • Het pand moet regelmatig bewoond worden. Het gebouw mag niet meer dan 90 nachten per jaar onbewoond blijven.
  • Laat geen ramen en deuren openstaan als je de woning verlaat en zorg voor de aanwezigheid van veiligheidssloten.

Praktische info

Wat doen bij schade aan je woning

Heb je af te rekenen met schade aan je gebouw en dreigt die op korte termijn te verergeren? Dan moet je niet wachten op een bezoek van de expert, maar neem je best meteen zelf al de nodige preventiemaatregelen.

Bij een dom ongeluk is een raam aan diggelen geslagen. In het weerbericht hoor je dat er een storm met veel neerslag op komst is. Daardoor dreigt er waterschade. Op zo’n moment moet je niet wachten tot de expert langskomt om de schade op te meten. Maak het raam dicht met een plastic zeil en voorkom op die manier dat de schade erger wordt. Neem ook foto’s.

Je verzekeraar zal de kosten terugbetalen, als die verantwoord waren uiteraard.

Blijf in alle gevallen waakzaam, maar ook redelijk. Twijfel je, neem dan contact met je vdk-vestiging en vraag advies. Is daar geen tijd voor, neem dan zelf de nodige maatregelen.

Documenten

Juridische documentatie: alvorens het verzekeringsproduct aan te kopen wordt je verzocht om de juridische documentatie met betrekking tot dit product te raadplegen. De algemene voorwaarden Home Plan en andere relevante informatie (bv. informatiefiche) zijn kosteloos en doorlopend online beschikbaar of in elke vdk-vestiging. Deze documentatie is beschikbaar in het Nederlands.

 

Schade aan je woning?

Allianz zorgt voor de herstelling

Meer info

Wettelijke informatie

Home Plan, een verzekering niet-leven - B.O.A.R (BOAR staat voor: Brand Ongevallen en Allerlei Risico's) wordt gecommercialiseerd door vdk bank nv als verzekeringstussenpersoon. Het verzekeringscontract Home Plan is een jaarcontract met stilzwijgende verlenging, dat jaarlijks kan opgezegd worden.
Verzekeringstussenpersoon: vdk bank nv, of één van haar commerciële vertegenwoordigers, maatschappelijke zetel vdk bank nv: Sint-Michielsplein 16, 9000 Gent - KBO - BE0400 067 788 - RPR Gent. FSMA 20230A, erkend voor de takken ‘niet-leven’ 8/9/13.
Verzekeringsonderneming: Allianz Benelux n.v. – Lakensestraat 35 – 1000 Brussel – Tel.: +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – BTW: BE 0403.258.197 – RPR Brussel – Verzekeringsmaatschappij toegelaten door de NBB (Nationale Bank van België) onder codenummer 0097 om alle takken “Leven” en “niet-Leven” te beoefenen.

Voor al je vragen kan je in eerste instantie terecht bij je vertrouwde vdk-vestiging.

Wens je een klacht in te dienen betreffende het contract?

Het Belgische recht is van toepassing op de verzekeringsovereenkomst. Onverminderd de mogelijkheid om gerechtelijke stappen te ondernemen, kan je ook elke klacht met betrekking tot je contract richten aan:

  • Allianz Benelux nv via e-mail aan complaintscustomer@allianz.be of per fax op het nummer 02 214 61 71 of per brief aan Allianz Benelux nv, 10RSGJ, Lakensestraat 35 te 1000 Brussel.
  • de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeussquare 35, 1000 Brussel, fax: 02 547 59 75, info@ombudsman.as.