Rechtsbijstand


Rechtsbijstand: optionele waarborg*

Wat betekent dit?

  • * Deze waarborg is een optie bij ‘Family Plan’. De optionele waarborgen zijn vrij te kiezen, het zijn de waarborgen die je neemt of niet neemt binnen het kader van je verzekeringscontract. Je kan als verzekerde mits de betaling van een bijpremie, optionele waar­­­borgen sluiten.
  • Wij bieden je juridische bijstand.
  • Je wordt door ons ook strafrechtelijk verdedigd.
  • Je hebt een vrije keuze van advocaat.

Waarop moet je letten?

  • Een mogelijke optie: wij schieten de vrijstelling van de familiale verzekering voor als de aansprakelijke tegenpartij deze niet stort.
  • Je bent niet verzekerd als het geschil gaat over de waarborg "Rechtsbijstand", de betaling van de premie of de opzegging van het contract Family Plan.

Praktische info

Een familiale verzekering is een must, altijd!

Veel mensen denken dat een familiale verzekering enkel nuttig is voor gezinnen met kinderen. Dat is absoluut niet zo. Ook als je geen kinderen hebt, is een familiale polis (of BA-verzekering privéleven) noodzakelijk.

Een familiale verzekering dekt je aansprakelijkheid in het kader van je privéleven. Ook die van je kinderen en je huisdieren. Enkele voorbeelden waarin je verantwoordelijk gesteld kan worden:

Je rijdt met je fiets een wandelaar omver.
Op bezoek bij vrienden loop je per ongeluk tegen een tafel, waardoor een antieke vaas tegen de grond gaat.
Je hond bijt in het been van een voorbijganger.
Bij een storm waait een dakpan van je huis op de serre van de buren.

De familiale verzekering dekt zowel materiële als lichamelijke schade waarvoor jij aansprakelijk bent.

Het aantal scenario’s waarin een familiale verzekering moet tussenkomen, is bijna eindeloos. Deze verzekering verdient dan ook een vaste plaats in je verzekeringsportefeuille. Of je kinderen hebt of niet, dat maakt geen verschil.

Goed om te weten:

Een familiale polis is niet wettelijk verplicht, maar wel noodzakelijk!

Voor meer info over wat te doen bij schade, klik hier.

Documenten

Juridische documentatie: alvorens het verzekeringsproduct aan te kopen wordt je verzocht om de juridische documentatie met betrekking tot dit product te raadplegen. De algemene voorwaarden Family Plan en andere relevante informatie (bv. informatiefiche) zijn kosteloos en doorlopend online beschikbaar of in elke vdk-vestiging. Deze documentatie is beschikbaar in het Nederlands.

 

Wettelijke informatie

Family Plan, een verzekering niet-leven - B.O.A.R (BOAR staat voor: Brand Ongevallen en Allerlei Risico's), wordt gecommercialiseerd door vdk bank nv als verzekeringstussenpersoon. Het verzekeringscontract Family Plan is een jaarcontract met stilzwijgende verlenging, dat jaarlijks kan opgezegd worden.
Verzekeringstussenpersoon: vdk bank nv, of één van haar commerciële vertegenwoordigers, maatschappelijke zetel vdk bank nv: Sint-Michielsplein 16, 9000 Gent - KBO - BE0400 067 788 - RPR Gent. FSMA 20230A, erkend voor de takken ‘niet-leven’ 8/9/13.
Verzekeringsonderneming: Allianz Benelux n.v. – Lakensestraat 35 – 1000 Brussel – Tel.: +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – BTW: BE 0403.258.197 – RPR Brussel – Verzekeringsmaatschappij toegelaten door de NBB (Nationale Bank van België) onder codenummer 0097 om alle takken “Leven” en “niet-Leven” te beoefenen.

Voor al je vragen kan je in eerste instantie terecht bij je vertrouwde vdk-vestiging.

Wens je een klacht in te dienen betreffende het contract?

Het Belgische recht is van toepassing op de verzekeringsovereenkomst. Onverminderd de mogelijkheid om gerechtelijke stappen te ondernemen, kan je ook elke klacht met betrekking tot je contract richten aan:

  • Allianz Benelux nv via e-mail aan complaintscustomer@allianz.be of per fax op het nummer 02 214 61 71 of per brief aan Allianz Benelux nv, 10RSGJ, Lakensestraat 35 te 1000 Brussel.
  • de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeussquare 35, 1000 Brussel, fax: 02 547 59 75, info@ombudsman.as.