Hypothecair woonkrediet: het BuitengeWoonkrediet

Uw droomhuis verdient een bank die het scherpste tarief voor uw woonkrediet.jpgmet u meedenkt. Wij zetten voor u graag alle mogelijkheden op een rijtje. Met concrete simulaties voor úw specifieke situatie. Gratis, vrijblijvend en in alle discretie.

Zodat u een gefundeerde kredietbeslissing kunt nemen. Want uw droomproject is te belangrijk om overhaast te beslissen.

Doe nu een online simulatie van uw hypothecair woonkrediet

Kenmerken BuitengeWoonkrediet

 • Deze langetermijnlening wordt gebruikt voor:
  • Nieuwbouw, aankoop en/of verbouwing van een onroerend goed
  • Herfinanciering van een woonkrediet bij een andere financiële instelling
 • Minimumbedrag: 12.500 euro
 • Terugbetaling: degressief of mensualiteiten
 • Vaste of variabele rentevoet naargelang uw wensen

Voordelen

 • Mogelijkheid tot korting op de rente mits schuldsaldoverzekering en domiciliering van beroepsinkomsten van alle kredietnemers
 • Geen beheerskosten
 • Geen reserveringscommissie
 • Duidelijkheid omtrent de terug te betalen bedragen
 • Ruime keuze terugbetalingsmogelijkheden
 • Mogelijkheid tot uitstel van kapitaal

Fiscale voordelen

Wanneer u de aankoop, de bouw of de verbouwing van een (in België gelegen) woning financiert met een hypothecair krediet (dat minstens 10 jaar loopt), dan kunt u de kapitaalsaflossingen, de betaalde intresten en de premies voor de schuldsaldoverzekering fiscaal in mindering brengen in uw personenbelasting.

Welk bedrag kunt u lenen?

Meestal hebt u zich voor uw (ver)bouw- of koopplannen zélf al aan het rekenen gezet en hebt u dus reeds een idee over welk bedrag u wenst te beschikken voor uw project. Is dit nog niet zo? Dan helpt uw VDK-adviseur u graag met het opstellen van een investeringsplan. Samen nemen we stap voor stap de kostenstructuur onder de loep, zodat u snel een beeld krijgt van het gewenste kredietbedrag.

2 elementen spelen een belangrijke rol om te bepalen hoeveel u kan lenen:

 1. Uw terugbetalingscapaciteit
 2. De waarde van het onroerend goed dat in waarborg zal gegeven worden in verhouding tot het geleend bedrag (= de quotiteit)

Speel in op de marktrente

Verkiest u de zekerheid van een rentevoet die 10, 15 of zelfs 20 jaar lang ongewijzigd blijft? Of kiest u voor een rentevoet die na 3 of 5 jaar kan aangepast worden? Bij VDK kunt u kiezen tussen diverse variabiliteitsformules, telkens met een eigen specifieke rentevoet die u terugvindt in onze tarievenlijst. Afhankelijk van uw keuze zal de rentevoet op bepaalde scharnierdata herberekend worden in functie van de evolutie van de marktrente.

Bescherm uw gezin met een schuldsaldoverzekering

Als u een woonkrediet neemt, dan engageert u zich gedurende een lange periode tot een aanzienlijke financiële inspanning. Mocht u in die periode iets overkomen, dan kan dat voor uw nabestaanden ernstige gevolgen hebben. Om u daartegen in te dekken, kunt u een schuldsaldoverzekering afsluiten in uw VDK-vestiging. In dat geval betaalt de verzekeringsmaatschappij het nog verschuldigde bedrag terug aan de bank bij overlijden van de verzekerde(n).

Uitstel van kapitaalsaflossing

Als u een woonkrediet aangaat voor de financiering van een nieuwbouw of verbouwing, dan kunt u ervoor kiezen om bij de start van de termijn voor het kredietkapitaal een “opnameperiode” van 1 of 2 jaar te voorzien. Tijdens deze periode betaalt u geen kapitaal terug, maar enkel de intresten op de uitstaande schuld. (Zodra het kredietkapitaal volledig opgenomen is (uiterlijk binnen de afgesproken opnameperiode) zal het normale aflossingsplan van toepassing worden.)

Vervroegde terugbetalingen

Het hypothecair woonkrediet bij VDK kunt u op elk ogenblik volledig of voor een deel vervroegd terugbetalen. Deze extra stortingen hebben als gevolg dat er minder intresten zullen aangerekend worden. In bepaalde gevallen kan u een al dan niet gedeeltelijke vervroegde terugbetaling doen zonder wederbeleggingsvergoeding.

Europese gedragscode voor hypotheekondernemingen

VDK Spaarbank heeft vrijwillig de Europese gedragscode voor hypotheekondernemingen onderschreven. Hiermee engageert VDK zich vrijwillig tot een transparante informatieverstrekking aan kandidaat-kredietnemers. De gedragscode voorziet immers in een harmonisering op Europees niveau van de precontractuele informatie over woonkredieten. De code bepaalt dat de kredietmaatschappij naast de algemene informatie die terug te vinden is in het prospectus over het woonkrediet, ook gepersonaliseerde informatie verstrekt in een Europees gestandaardiseerde informatiefiche. Deze fiche moet het voor kandidaat-kredietnemers mogelijk maken om op een overzichtelijke, eenvoudige en snelle wijze, zelfs grensoverschrijdend, het voorgestelde woonkrediet te beoordelen en te vergelijken.

Let op: geld lenen kost ook geld