Functionaliteiten online@vdk

Functionaliteiten online@vdk

Met online@vdk kan je de meest gangbare bankverrichtingen op een snelle en veilige manier uitvoeren. In online@vdk kan je zowel girorekeningen, spaarrekeningen, effectenrekeningen, kortetermijnrekeningen, termijnrekeningen, VDK Pension Fund als sommige kredietrekeningen opnemen.

De belangrijkste functionaliteiten van online@vdk in een notendop. Je kan:

 • het actuele saldo van je rekeningen consulteren;

 • een overzicht bekijken van alle transacties van of naar je rekeningen;

 • overschrijvingen (met of zonder memodatum) uitvoeren tussen je eigen rekeningen of naar rekeningen van derden. Tussen eigen rekeningen binnen je online@vdk abonnement kan dit zonder beperkingen, naar rekeningen buiten je abonnement gelden volgende daglimieten:

   

  12 tot 15 jaar 16 - 17 jaar vanaf 18 jaar
  150 euro 500 euro 25.000 euro
 • overschrijvingen raadplegen die nog op de "wachtlijst" staan voor latere verwerking;

 • een lijst van begunstigden (voor je overschrijvingen) bijhouden in een adresboek. Indien gewenst kan je gegevens van begunstigden uit het adresboek exporteren of kan je gegevens naar het adresboek importeren uit een Excel bestand, een boekhoudpakket of uit een ander online@vdk abonnement;

 • bestendige opdrachten consulteren, opgeven, wijzigen en schrappen;

 • domiciliëringen consulteren;

 • de kredietlimiet (in geval van woonkredieten) of de debetlimiet verbonden aan rekeningen consulteren;

 • internationale overschrijvingen opgeven;

 • effectenverrichtingen consulteren;

 • de verwerkte transacties met je vdk-bankkaart consulteren;

 • de uitgavenstaat van je vdk-Visakaart consulteren;

 • rekeninguittreksels afdrukken of opslaan op je computer;

 • je E-abonnement (online@vdk, ...) beheren;

 • een rekening aanvragen (Girorekening, SpaarPlus Rekening, Rentespaarrekening, E-spaarrekening, Effectenrekening).

Bovenstaande functies zijn enkel van toepassing op rekeningen opgenomen in het abonnement.