Pensioensparen

Het is nooit te vroeg om even stil te staan bij uw pensioen.
Met pensioen gaan betekent tijd krijgen om van het leven te genieten. Tijd voor hobby’s, tijd voor reizen en uitstappen, ... En terecht, want u verdient het na een mooie en lange beroepsloopbaan. Maar zelfs al is de pensioenleeftijd nog veraf, is het toch goed om al eens te denken aan uw gemoedsrust en dus ook aan het financiële plaatje.

Het wettelijk pensioen, dat door de overheid maandelijks wordt uitbetaald, valt immers vaak ferm tegen en zal waarschijnlijk niet voldoende zijn om ook na uw actieve loopbaan uw levensstandaard te behouden. Door de vergrijzing van de bevolking wordt wel eens getwijfeld of de overheid aan haar pensioenverplichtingen zal kunnen blijven voldoen.
Om uw inkomen na uw pensioenleeftijd op peil te houden, is dus méér nodig.

We sommen de mogelijkheden even op:

  • Het aanvullend pensioen opgebouwd via de beroepsactiviteit: Soms wordt een aanvullend pensioenkapitaal opgebouwd op basis van bijdragen die door uw werkgever worden betaald (in het kader van een groepsverzekering bijvoorbeeld), al dan niet gespijsd met bijdragen van de werknemer.
  • Zelf actief sparen en beleggen met het oog op uw pensioen: Met een gezonde dosis spaarzin en een goede beleggingsstrategie kunt u uiteraard ook zelf zorgen voor een goed uitgebouwde beleggingsportefeuille voor een zorgeloze oude dag. Belangrijk is een correcte spreiding van de risico’s. Ook timing is cruciaal. Hebt u tussendoor geld nodig voor een groot project? Vanaf wanneer wilt u met pensioen? Met welk bedrag wenst u uw pensioen aan te vullen? Dit zijn persoonlijke vragen en uitdagingen die u best met een specialist bekijkt. Die vindt u dicht bij u, in uw vertrouwde VDK-vestiging.
  • Het individueel aanvullend pensioen met fiscaal voordeel: De overheid stimuleert u met fiscale voordelen om ook zélf uw pensioen aan te vullen door aan pensioensparen of langetermijnsparen te doen. Met een relatief beperkte maar volgehouden en fiscaal voordelige inspanning kunt u zelf zorgen voor een financieel comfortabel pensioen.

Pensioensparen: voor wie?

Pensioensparen is een belegging op de lange termijn. Hoe jonger u dus start, hoe hoger uw kans op een mooi eindkapitaal.

Om aan pensioensparen te kunnen doen:

  • Bent u een Belgische rijksinwoner of een inwoner van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte.
  • Bent u minstens 18 jaar en maximaal 64 jaar oud op 31 december van het jaar waarin u uw pensioenspaarfonds of -verzekering opent.

Pensioensparen = fiscaal interessant

Elk jaar fiscaal voordeel

Door vandaag reeds met pensioensparen te beginnen, hebt u mogelijks niet alleen uitzicht op een extra appeltje voor de dorst als u met pensioen gaat. De fiscus geeft u bovendien ook elk jaar opnieuw een stevig duwtje in de rug. Via de personenbelasting geniet u immers jaar na jaar een belastingvermindering van 30% op uw stortingen (1). De betalingen voo1r het pensioensparen komen enkel voor belastingvermindering in aanmerking als uw pensioenspaarfonds of –verzekering is aangegaan in België voor een minimum looptijd van 10 jaar.

Voor het inkomstenjaar 2017 kunt u tot maximum 940 euro aan pensioensparen doen (1). Het principe is heel eenvoudig: u stort (max.) 940 euro, u krijgt hiervoor een fiscaal attest van VDK, u vult dit bedrag in op uw belastingaangifte, en u krijgt van de fiscus 282 euro cadeau (in de vorm van belastingvermindering).

Opgelet! Als u geen belastingen moet betalen, hebt u geen recht op een belastingvermindering. Als u maar weinig belastingen moet betalen (bv. omdat uw inkomen te laag is) zullen uw stortingen in het kader van het pensioensparen geen of geen maximaal fiscaal voordeel opleveren.

Gunstig regime van eindbelasting

Indien u gestart bent met pensioensparen vóór uw 55ste verjaardag dan zal in de maand volgend op uw 60ste verjaardag een eenmalige eindbelasting van 8% worden ingehouden op uw gekapitaliseerde stortingen. De gelimiteerde stortingen die u daarna nog doet (tot uiterlijk 31 december van het jaar waarin u 64 wordt), worden niet meer belast, maar genieten wel nog van het fiscaal voordeel. Op die manier kan het rendement van uw pensioenspaarinspanning een extra hoge vlucht nemen. U geniet van deze voordelige eindbelasting als uw pensioenspaarfonds of -verzekering minstens 10 jaar bestaat.

Indien u pas met pensioensparen begon na uw 55ste verjaardag, dan zal deze eindbelasting van 8% op uw gekapitaliseerde stortingen ingehouden worden op de 10de verjaardag van uw pensioenspaarfonds- of verzekering.

In geval van vervroegde terugtrekking zullen uw gekapitaliseerde stortingen belast worden aan de marginale aanslagvoet van de participant (voor stortingen tot en met 31/12/1991) en aan 33% (voor stortingen vanaf 01/01/1992).

Kortom, u neemt het kapitaal best niet op vóór uw 60ste, doet u het toch, dan betaalt u meer belastingen.  

Geen roerende voorheffing

Naast het jaarlijks terugkerend fiscaal voordeel en de voordelige eindbelasting, geniet u bovendien vrijstelling van roerende voorheffing en betaalt u geen verzekeringstaks.

(1)Opgelet: de vermelde fiscale aspecten zijn op dit ogenblik van toepassing. De fiscale behandeling kan met andere woorden in de toekomst wijzigen.

Bij VDK vindt u twee pensioenspaarformules om binnen deze pijler op een fiscaal voordelige wijze zelf een extra stukje pensioen te kunnen opbouwen.

De twee pensioenspaarformules worden gecommercialiseerd door VDK Spaarbank als financiële dienstverlener, distributeur en promotor.

(1)Een gemeenschappelijk beleggingsfonds is een instelling met een veranderlijk aantal rechten van deelneming, die geld afkomstig van diverse beleggers investeert en dit kapitaal voornamelijk belegt in aandelen en obligaties.
(2)Een individuele levensverzekering van Tak 21 (ook wel spaarverzekering genoemd) garandeert een afgesproken opbrengst op iedere storting. Er kan ook een winstdeelname zijn.

Meer weten over pensioensparen?

Ga naar www.wikifin.be. Bepaalde informatie op deze pagina werd overgenomen van deze site.

Beleggen is niet ‘productjes kiezen’,
maar wel: gefundeerd levenskwaliteit opbouwen.

Maak hier uw raad-op-maat-afspraak