vdk in de pers

Leerstoel Frans Verheeke

De Universiteit Gent heeft een leerstoel geïnstalleerd die zich zal bezighouden met de toekomst van de sport. Het vak wordt met bewuste redenen ondergebracht in de faculteit politieke en sociale wetenschappen. De leerstoel werd geïnstalleerd tijdens een boeiende bijeenkomst en dit onder massale belangstelling van o.m. graaf en gewezen IOC-voorzitter Jacques Rogge en toppers uit de sportwereld zoals Bashir Abdi, Gella Vandecaveye en Imke Courtois. De leerstoel kreeg de naam "Frans Verheeke", naar onze gewezen voorzitter van het directiecomité en RvB, een man met een passie voor de sport en het beleid rond de sport. vdk bank ondersteunt deze leerstoel vanuit het maatschappelijk engagement en het streven naar gelijkrechtigheid in de sport. Bekijk hier de volledige reportage.

Onafhankelijke studie vergelijkt banken op duurzaamheid

Een uitgebreid consortium van ngo’s (o.a. 11.11.11, Oxfam, Amnesty International, …) heeft de meeste Belgische banken beoordeeld op het vlak van duurzaamheid. Deze uitgebreide studie onder de naam 'Eerlijke Bankwijzer' werd gecoördineerd door FairFin vzw en bekeek onder meer hoe de banken scoren op hun beleid inzake mensenrechten, milieu, arbeidsrechten, investeringen in wapenindustrie, bonussen, belastingen, corruptie en transparantie.

Samen met Triodos behaalt vdk in deze studie de beste score, terwijl alle grootbanken een onvoldoende krijgen. Zoals je weet, zetten we bij vdk volop in op duurzaam en ethisch bankieren. Het doet ons dan ook plezier dat de geloofwaardigheid van deze positionering door onafhankelijk onderzoek wordt bevestigd.

Hier lees je alvast alle details: http://bankwijzer.be/nl.

Zie ook artikel:


Bankieren voor een betere wereld

Het aanbod aan duurzame bankproducten blijft beperkt. 
Lees hier het artikel uit Trends – Moneytalk van 26 februari 2015.


vdk krijgt prima rapport voor duurzaam investeringsbeleid

Het internationale consortium Facing Finance publiceerde recent een nieuw rapport “Dirty Profits 3” over de investeringen van banken in 25 controversiële bedrijven die zich schuldig maken aan milieuvervuiling en schending van mensenrechten. Daaruit blijkt dat heel wat Belgische banken nog altijd fors investeren in dergelijke dubieuze bedrijven.

vdk krijgt in dit rapport een uitstekende score voor haar investeringsbeleid, omdat vdk zich bij haar investeringsbeslissingen baseert op een zelf uitgeschreven policy die schadelijke bedrijven zoveel mogelijk uitsluit.

Meer info:

Artikel uit De Standaard van 10 december 2014
Webpagina van Fairfin
Online artikel uit Mo Magazine
Online artikel op Knack.be.


Actuele trends in duurzaam sparen & beleggen

Lees hier een bijdrage van FairFin vzw over actuele trends in het aanbod van duurzame spaar- en beleggingsproducten in België.