Kerncijfers

Kerncijfers

vdk bank in 2018: on track in uitdagende omstandigheden, meer dan ooit met een duurzame focus op de klant!

Kerncijfers (in euro)

 
  2018 2017 Evolutie

Balans

     
Vorderingen op cliënten

2.459.029.766

2.177.161.070

+12,95%
Effecten en waardepapier 1.540.314.671 1.697.490.516 -9,26%
Financieel vaste activa

1.818.646

1.900.150

-4,29%
Materieel vaste activa

14.767.591

16.117.211

-8,37%
Cliëntendeposito's en schuldbewijzen

3.641.585.654

3.499.410.878

+4,06%
Eigen vermogen in enge zin

297.764.683

285.997.792

+4,11%
Fonds voor algemene bankrisico's

14.000.000

12.000.000

+16,67%
Eigen vermogen in ruime zin

311.764.683

297.997.792

+4,62%
Balanstotaal

4.110.565.984

4.004.142.262

+2,66%
  2018 2017 Evolutie

Resultatenrekening

     
Renteresultaat 57.272.732 54.769.686 +4,57%
Niet-renteresultaat uit kapitalen 7.556.120 10.696.311 -29,36%
Totaal resultaat uit kapitalen 64.828.852 65.465.996 -0,97%
Provisies en andere bedrijfsopbrengsten 9.931.602 9.136.284 +8,71%
Bankproduct 74.760.454 74.602.280 +0,21%
Bedrijfskosten -48.131.938 -47.122.389 +2,14%
Bruto bedrijfsresultaat 26.628.516 27.479.891 -3,10%
Waardecorrecties -5.506.648 -6.694.547 -17,74%
Netto bedrijfsresultaat 21.121.868 20.785.344 +1,62%
Uitzonderlijk resultaat 1.364.779 1.933.550 -29,42%
Belastingen -6.708.308 -7.468.581 -10,18%
Resultaat van het boekjaar 15.778.338 15.250.313 +3,46%
       
Risicogewogen solvabiliteitsratio 15,19% 14,88%  
Cost-income ratio 64,38% 63,16%