Kerncijfers

Stevige groei, stabiliteit en duurzaamheid lonen in 2016

Kerncijfers

 
  2016 2015 Evolutie

Balans

     
Vorderingen op cliënten 1.729.970.657 1.494.323.434 +15,77%
Effecten en waardepapier 2.022.649.843 1.989.078.199 +1,69%
Financieel vaste activa 1.694.805 2.563.805 -33,89%
Materieel vaste activa 18.152.585 19.692.688 -7,82%
Cliëntendeposito's en schuldbewijzen 3.527.904.767 3.290.029.787 +7,23%
Eigen vermogen in enge zin 277.649.480 270.539.647 +2,63%
Fonds voor algemene bankrisico's 7.000.000 6.600.000 +6,06%
Eigen vermogen in ruime zin 284.649.480 277.139.647 +2,71%
Balanstotaal 3.867.433.139 3.626.058.419 +6,66%

Resultatenrekening

     
Renteresultaat 55.010.672 56.204.323 -2,12%
Niet-renteresultaat uit kapitalen 5.403.020 3.022.365 +78,77%
Totaal resultaat uit kapitalen 60.413.692 59.226.688 +2,00%
Provisies en andere bedrijfsopbrengsten 8.447.017 8.205.081 +2,95%
Bankproduct 68.860.710 67.431.769 +2,12%
Bedrijfskosten -45.563.193 -45.700.601 -0,30%
Bruto bedrijfsresultaat 23.297.517 21.731.168 +7,21%
Waardecorrecties -4.193.291 -3.520.492 +19,11%
Netto bedrijfsresultaat 19.104.226 18.210.675 +4,91%
Uitzonderlijk resultaat 1.078.753 981.583 +9,90%
Belastingen -6.171.146 -6.022.343 +2,47%
Resultaat van het boekjaar 14.011.833 13.169.916 +6,39%

Ratio's

     
Rendement eigen vermogen (enge zin) 5,00% 4,93%  
Risicogewogen solvabiliteitsratio na winstverdeling 14,13% 15,15%  
Cost-income ratio 66,17% 67,77%  
Leverage-ratio na winstverdeling 7,11% 7,39%