Kerncijfers

Kerncijfers

VDK Spaarbank houdt jaarwinst op peil

Kerncijfers (in euro)

 
  2015 2014 Evolutie

Balans

     
Vorderingen op cliënten 1.494.323.434 1.505.815.731 -0,76%
Effecten en waardepapier 1.989.078.199 1.755.392.983 +13,31%
Financieel vaste activa 2.563.805 2.563.805 +0,00%
Materieel vaste activa 19.692.688 21.483.439 -8,34%
Cliëntendeposito's en schuldbewijzen 3.291.982.584 3.100.565.130 +6,17%
Eigen vermogen in enge zin 270.539.647 264.271.730 +2,37%
Fonds voor algemene bankrisico's 6.600.000 5.000.000 +32,00%
Eigen vermogen in ruime zin 277.139.647 269.271.730 +2,92%
Balanstotaal 3.626.058.419 3.437.756.382 +5,48%
  2015 2014 Evolutie

Resultatenrekening

     
Renteresultaat 56.204.323 53.110.004 +5,83%
Niet-renteresultaat uit kapitalen 3.022.365 5.239.035 -42,31%
Totaal resultaat uit kapitalen 59.226.688 58.349.039 +1,50%
Provisies en andere bedrijfsopbrengsten 8.205.081 7.947.397 +3,24%
Bankproduct 67.431.769 66.296.435 +1,71%
Bedrijfskosten -45.700.601 -48.337.079 -5,45%
Bruto bedrijfsresultaat 21.731.168 17.959.356 +21,00%
Waardecorrecties -3.520.492 -4.415.074 -20,26%
Netto bedrijfsresultaat 18.210.675 13.544.282 +34,45%
Uitzonderlijk resultaat 981.583 38.796 +2.430,00%
Belastingen -6.022.343 -581.779 +935,16%
Resultaat van het boekjaar 13.169.916 13.001.299 +1,30%
Belastingvrije reserves 9.282 21.686 -57,20%
Te bestemmen resultaat 13.179.198 13.022.985 +1,20%
       
Risicogewogen solvabiliteitsratio 15,15% 16,15%  
Cost-income ratio 67,77% 72,91%