9 duurzame garanties

9 duurzaam ethische garanties

Eerlijk: maakt geld niet gelukkig? Dan moeten we daar samen iets aan doen. Je werkt er hard voor, dus komt er van je geld liefst veel goeds: een fijne thuis, een stukje van een nieuw gezondheidscentrum, een gerust gevoel over je toekomst. Brengt je geld genoeg op? Neemt het geen zotte risico’s? Gebeuren er geen slechte dingen mee? Op die vragen verdien je klare, eerlijke en geruststellende antwoorden. Je vdk-adviseur geeft jou die graag.

vdk timmert al sinds 1926 aan een duurzaam ethische weg. We startten als solidaire bank van de werkmens. Samen kregen we het beter. Er kwam ruimte om ook kansarme mensen in het Zuiden met microkrediet zelf iets duurzaam te laten opbouwen. Toch zoekt vdk het vooral dichtbij. Van ‘mens tot mens’ adviseren we personen, bedrijven en organisaties over hun geldzaken. Fair en deskundig. Dat maken we graag ‘hart’ met 9 duurzaam ethische garanties.

1. We willen je altijd recht in de ogen kunnen kijken

Advies zien wij als onze kerntaak. Of je nu een persoon, een organisatie of een onderneming bent: jouw geldzaken verdienen raad op maat. Relevant voor je situatie, deskundig, maar vooral correct. We zullen je nooit luchtkastelen voorspiegelen.

Graag bouwen we samen met jou aan gefundeerde projecten met faire groeikansen. Want ‘duurzaam’ betekent dat we gaan voor een vertrouwensrelatie op lange termijn. Daarom vinden we het belangrijk een goede buur te zijn in je buurt en bij je langs te komen voor een adviesgesprek.

2. Je wilt de strafste duurzaamheidsgaranties? De duurzaam ethische spaarformule van vdk

Bij vdk kan je ook kiezen voor de 100% duurzame spaarrekening. Zo ben je zeker dat je spaargeld 100% goed werkt: voor microfinancieringen, sociale werkplaatsen, kringloopcentra, duurzame energiebedrijven, milieuvriendelijke technologie, vredesbewegingen, sociale woningbouw… Bovendien gaat een stukje opbrengst naar ngo’s zoals Wereldsolidariteit, Broederlijk Delen en Welzijnszorg. Ontdek hier alles over de duurzaam ethische spaarrekening van vdk.

3. Een absoluut ‘no way’ aan onethische investeringen

Schadelijke investeringen sluiten wij uit, zo goed als we kunnen. Daarom toetsen wij elk krediet of belegging aan volgende criteria:

  • Nultolerantie voor producenten die mensenrechten schenden door onder meer: kinderarbeid, discriminatie, dwangarbeid, corruptie, landroof…
  • Een totaal ‘njet’ tegen bedrijven betrokken bij de productie van wapens, militaire apparatuur, tabakswaren, gokspelen, niet-medische toepassingen op basis van dierenproeven…

Zie voor meer details: ‘vdk code voor duurzaam ethisch bankieren’.

4. Externe controle door duurzaam ethische waakhonden

Forum Ethibel is een onafhankelijk adviesbureau voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het verzorgt de audit en certificering van de duurzaam ethische spaarrekening van vdk. Ook voor ethische beleggingen maakt vdk gebruik van Ethibel doorlichtingen en kwaliteitslabels.

FairFin sensibiliseert banken en het brede publiek over duurzaam omgaan met geld. De organisatie doet ook onderzoek naar schadelijke investeringen. vdk krijgt de quotering: ‘zeer laag risico op schadelijke investeringen’.

Oekom is één van de grootste ratingbureaus ter wereld op vlak van ethische screening. Dit gebeurt op  basis van twee dimensies: een sociale rating en ecologische rating. Er wordt gekeken hoe bedrijven omgaan met hun medewerkers en leveranciers en hoe zij maatschappelijk verantwoordelijkheid dragen naar zowel mensen als producten. Verder zal men nagaan in welke mate rekening gehouden wordt met milieubeheer en andere ecologische thema’s.

5. Onafhankelijk + nabij = sterk en pertinent advies

Sinds 1926 varen we koppig een eigen koers als duurzaam ethische bank. Terwijl andere banken door fusies steeds groter werden, zijn wij zelfstandig gebleven. Tegenover die grootschalige ambities blijven wij kiezen voor voorzichtige meerwaarde door direct en persoonlijk contact. Zonder inmenging van holdings of buitenlandse groepen. Ver van de grote bankcrisissen gaan wij rustig verder. Als autonome Vlaamse bank blijven we inzetten op onafhankelijk advies van mens tot mens. Uiteraard met het nieuwste comfort van mobiel of internetbankieren.

6. Veilig en voorzichtig bankieren als een goede huismoeder

Als kleine, onafhankelijke bank beschikt vdk over een van de stevigste kapitaalbuffers in onze bankwereld. We bouwden solide reserves op. Dit kan omdat onze aandeelhouders een flink stuk van de winst blijven reserveren voor duurzame stabiliteit. vdk gaat voor optimale winst op de lange termijn. Niet voor snel gewin vol risico.

7. Solidariteit zit in ons DNA. Het is geen oppervlakkig glanslaagje

In 1926 startten we als bank van de werkmens, als bank van organisaties en ondernemingen die onze samenleving hechter maken. Toen het bij ons beter ging, richtten we ons ook op het Zuiden en werden we pionier in microkredieten. Zo zijn we medeoprichter van Incofin, een coöperatieve die wereldwijd actief is in minileningen waarmee kansarmen op eigen kracht de vicieuze cirkel van de armoede doorbreken.

Ook bij ons houden we bewust vdk-kantoren aan in ‘moeilijke’ stedelijke buurten. Omdat kansarme mensen recht hebben op bankdiensten met persoonlijk advies.

We zijn er ook trots op dat we sociale projecten zoals het wijkgezondheidscentrum ‘Nieuw Gent’ mogen financieren. Lees er hier meer over.

8. Open en fair in kosten en opbrengst

Met zo'n 300 medewerkers bedienen we zo'n 140.000 cliënten. Klein en goed georganiseerd kunnen we alert op de kosten letten en toch voluit inzetten op advies ‘van mens tot mens’.

Ons inkomen komt uit de marge op kredieten en beleggingen. Daarvoor hanteren wij faire en duidelijke tarieven. Waarom zijn die niet de allerscherpste van de markt? Omdat we pas goed, duurzaam ethisch en veilig voor jouw geld kunnen zorgen als we zelf voor de lange termijn rendabel blijven.

9. Klare taal, duidelijke daden en vooral: alles kan beter

Goed advies staat of valt met elkaar goed te begrijpen. Het begint met zorgvuldig luisteren en de bereidheid om te blijven leren. Ook duurzaam ethisch bankieren kan altijd beter. Oordeel je graag zelf over onze projecten? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief ‘Hart Genoeg?’. Daarin vertellen we wat we doen en hoe het ongetwijfeld nog beter kan.

 

Bekijk hier met welke organisaties we duurzaam ethisch samenwerken