Functionaliteiten

Functionaliteiten online@vdk for Professionals

Met online@vdk for Professionals kan je de meest gangbare bankverrichtingen op een snelle en veilige manier uitvoeren. In online@vdk for Professionals kan je zowel girorekeningen, spaarrekeningen, effectenrekeningen, kortetermijnrekeningen, termijnrekeningen, als sommige kredietrekeningen opnemen.

De belangrijkste functionaliteiten van online@vdk for Professionals in een notendop. Je kunt:

 • het actuele saldo van je rekeningen consulteren;

 • een overzicht bekijken van alle transacties van of naar je rekeningen;

 • overschrijvingen (met of zonder memodatum) uitvoeren tussen je eigen rekeningen of naar rekeningen van derden;

 • overschrijvingen raadplegen die nog op de "wachtlijst" staan voor latere verwerking;

 • een lijst van begunstigden (voor uw overschrijvingen) bijhouden in een adresboek. Indien gewenst kan je gegevens van begunstigden uit het adresboek exporteren of kan je gegevens naar het adresboek importeren uit een Excel bestand, een boekhoudpakket of uit een ander OFP- of online@vdk abonnement;

 • bestendige opdrachten consulteren;

 • domiciliëringen consulteren;

 • de kredietlimiet (in geval van woonkredieten) of de kasfaciliteit verbonden aan rekeningen consulteren;

 • internationale overschrijvingen opgeven;

 • effectenverrichtingen consulteren;

 • CODA-bestanden ontvangen en SDD-bestanden opgeven;

 • beheer/input van SETS;

 • beheer CODA's;

 • ophalen CODA's in formaat CODA CSV/excel en als PDF;

 • rekeninguittreksels afdrukken of opslaan op je computer;

 • signeren met meerdere personen (multisignering);

 • inlezen van verrrichtingsbestanden afkomstig van een boekhoudpakket - ERP pakket (Europese overschrijvingen, PAIN XML-bestanden, CIRI51-bestanden en CSV/excel-bestanden

Bovenstaande functies zijn enkel van toepassing op rekeningen opgenomen in het abonnement.