De uitdaging

 • Je houdt toezicht op de naleving van de wettelijke en/of reglementaire integriteits- en gedragsregels met betrekking tot de diverse compliance-domeinen.
 • Binnen het compliance team verleen je advies en bijstand aan het Directiecomité en de operationele diensten om de correcte toepassing van relevante wetten, reglementen, normen en codes te waarborgen.
 • Je adviseert en werkt mee aan de uitbouw van een aangepaste organisatie en beleid inzake integriteit.
 • Je adviseert betreffende compliance-aspecten bij de lancering van nieuwe producten en diensten, het opstarten van nieuwe werkzaamheden of wijzigingen in de bedrijfsorganisatie.
 • Je draagt bij tot het identificeren en beoordelen van de compliance-risico’s waarbij de procedures, controles en richtlijnen worden beoordeeld en wijzigingen worden voorgesteld bij eventuele tekortkomingen.  Je formuleert aanbevelingen en volgt deze op.
 • Je staat in voor een permanente opvolging en interpretatie van wetten en regelgeving, gedragscodes en normen inzake good practice, regels, circulaires en richtlijnen van nationale en internationale toezichthouders m.b.t. compliance-risico’s.
 • Je helpt mee bij het uitwerken van opleiding voor medewerkers aangaande de compliance domeinen.
 • Je helpt mee met de voorbereiding van diverse compliance rapporteringen.

Jouw profiel

 • Je hebt een Masterdiploma bv. in een juridische, economische of financiële richting.
 • Je hebt bij voorkeur 2 tot 3 jaar relevante ervaring met compliance in een financiële omgeving (ervaring met domeinen als MiFID en de antiwitwasreglementering vormt een pluspunt)
 • Je bent gedreven, dynamisch, nauwkeurig en neemt initiatief.
 • Je hebt een kritische geest, sterke analytische vaardigheden en een goed synthesevermogen, en je denkt oplossingsgericht.
 • Je bent integer en hebt zin voor verantwoordelijkheid. Je kan zelfstandig werken maar tegelijk hou je ervan samen te werken met anderen om doelen te realiseren. 
 • Je beschikt over goede communicatievaardigheden.
 • Je hebt affiniteit met de financiële sector en voelt je aangesproken door het duurzaam en ethische profiel van de bank.
Contact