vdk bank heeft een lange traditie in Vlaanderen. In 1926 zijn we gestart als spaarkas voor Gentse arbeiders, opgericht door de christelijke vakbond. Van bij het ontstaan bankieren we dus vanuit een uitgesproken maatschappelijke betrokkenheid. Ondertussen zijn we uitgegroeid tot een robuuste en duurzame fullservicebank, gericht op heel Vlaanderen. We zijn - als enige Belgische bank - lid van de Global Alliance for Banking on Values.

We kregen regelmatig de vraag, vooral vanuit sociale organisaties uit Wallonië en Brussel, of we voor hen ook een bankservice in het Frans konden aanbieden. We zijn fier en enthousiast dat we nu beslist hebben om die stap te zetten, en wel in samenwerking met de coöperatie NewB.

NewB is als coöperatie opgericht in 2011 en wordt gedragen door ongeveer 117.000 individuele coöperanten en een 350-tal middenveldorganisaties. Zij worden gedreven door de doelstelling om de financiële wereld in de duurzame richting te duwen. Ze deden dit onder meer door zelf financiële dienstverlening op te bouwen. De coöperatie is er in geslaagd om in 2021 een bank op te richten – ook onder de vlag van NewB. Die zelfstandige bankactiviteit wordt nu stopgezet.

De coöperatie NewB wordt een agent voor vdk bank en kan zo een uitgebreid bancair aanbod voorstellen. Daarnaast wordt de coöperatie NewB een partner voor vdk bank in de verdere uitbouw van een ethische en duurzame bankpraktijk. Deze samenwerking wordt voorgelegd aan de algemene vergadering van NewB op 26 november en aan de toezichthouders.

Leen Van den Neste (voorzitter directiecomité vdk bank) is enthousiast: “Het staat in de missie van vdk bank dat we streven naar het welzijn van onze klanten én van de samenleving. We zoeken constant naar manieren om ethisch én duurzaam te bankieren. We zouden het heel jammer vinden dat het verzamelde engagement én de spaargelden van de NewB-klanten niet terecht kunnen bij een andere duurzame bank. NewB is voor ons een zeer natuurlijke partner om in Franstalig België duurzaam bankieren in de praktijk te brengen. We nemen met deze operatie een grote sprong door onze werking uit te breiden naar heel België, maar we doen dat met veel goesting en vertrouwen.”

Contact