vdk bank zet een belangrijke stap om haar ambities als ethische bank verder uit te bouwen. De bank is lid geworden van de ‘Global alliance for banking on values’. Dit is een wereldwijd netwerk van 67 onafhankelijke banken in 44 landen die als gezamenlijk doel hebben om te bankieren met respect voor mens en milieu.

vdk bank stapt als eerste Belgische bank in dit goed aangeschreven netwerk.

Leen Van den Neste (voorzitter directiecomité vdk bank) motiveert de stap als volgt:

“Ethisch bankieren zit helemaal in ons DNA verweven. vdk bank is 95 jaar geleden door de christelijke vakbond opgericht als spaarbank voor Gentse arbeiders die niet terechtkonden bij commerciële banken. Vandaag is vdk bank een full-service bank voor iedereen, die in alles wat ze doet rekening houdt met sociale inclusie, mensen- en arbeidsrechten en de bescherming van klimaat en natuur. We worden dan ook met veel overtuiging en als eerste Belgische bank lid van de Global Alliance for Banking on Values. Door nauw samen te werken met andere ethische banken kunnen we zelf veel bijleren. En samen maken we de praktijk van ethisch bankieren in heel de wereld sterker.”

Ook Martin Rohner, Executive Director van de GABV, is opgetogen:

“Ik ben heel vereerd om vdk bank als volwaardig lid te verwelkomen in onze wereldwijde beweging. vdk bank heeft haar historische basis in de vakbondsbeweging, en dat heeft geleid tot een sterk mensgericht bedrijfsmodel. De bank draagt op die manier bij ​​aan de diversiteit en kracht van valuebased banking in Europa.”

Deze stap staat niet op zich. vdk bank heeft de voorbije periode verschillende initiatieven genomen om op vlak van duurzaamheid en inclusie haar rol te spelen.

vdk bank heeft met energiebesparen@vdk een gesofisticeerde adviesformule ontwikkeld (samen met het Belgische bedrijf june energy) waarbij ze op maat van hun klant gratis berekenen welke energie-investeringen voor hen interessant kunnen zijn. Voor elke oplossing – van zonnepanelen tot een warmtepomp – krijgen ze de investeringskost, de besparing op hun energiefactuur, de bespaarde CO2-uitstoot, de terugverdientijd en het effect op het energielabel van hun woning.

vdk bank heeft samen met Bond Beter Leefmilieu een studie laten uitvoeren naar oplossingen om de broodnodige diepe renovaties van gebouwen in Vlaanderen te versnellen. Het is een zoektocht naar welke manieren van voorfinanciering hiervoor kunnen aangewend worden.

Op vlak van inclusie en toegankelijkheid is er ook werk verzet. vdk bank is overtuigd mee gestapt in de universele bankdienst, en daar het goedkoopste pakket op de markt gebracht. vdk bank is een bank voor iedereen. Naar aanleiding van de afbouw van mogelijkheden voor het afprinten van uittreksels, heeft een coalitie van sociale organisaties nog recent aan de alarmbel getrokken. Ook daar is het antwoord van vdk bank duidelijk. Alle klanten kunnen - via automaten - zelf kosteloos rekeninguittreksels blijven uitprinten. In alle kantoren van vdk bank werden zeer recent nieuwe kiosken geplaatst. Daarmee heeft de bank aandacht voor mensen die het digitale liever naast zich laten liggen. Zelfstandig bankieren moet voor iedereen mogelijk zijn.

Wouter Van Besien (coördinator duurzaam en ethisch bankieren): “Het lidmaatschap van de Global Alliance is een mooie bekroning. Het echte werk gebeurt natuurlijk dag na dag in onze kantoren en door onze medewerkers. We blijven initiatieven nemen om als bank rendement voor onze klanten te koppelen aan rendement voor onze streek en de hele planeet.”

Contact