Melissa Bongi, Partnership Manager Be Planet: “Be Planet is opgericht in 2015 om bottom-up projecten gelinkt aan de ecologische transitie te (onder)steunen. Want burgers hebben een grote intrinsieke motivatie, een sterke wil en goede ideeën, maar vaak niet de middelen om hun klimaatproject of initiatief te realiseren.” Via een netwerk dan maar, dachten ze bij Be Planet. Tussen burgers en de overheid, tussen lokale verenigingen en bedrijven. Tussen de ‘kleintjes’ met de goede ideeën en de ‘grote’ met de juiste middelen. “Een ecosysteem, zeg maar. Want een duurzame samenleving, die bereiken we dan ook samen. En het is fantastisch om te zien wat burgers samen kunnen doen.”

Proximity-campagne voor ecologisch vernieuwende burgerinitiatieven

Die duurzame samenleving bereiken de steden effectief samen met haar burgers, met behulp van Proximity – een dynamische campagne om steun in te zamelen voor alle duurzame, concrete initiatieven van zowel burgers als gevestigde vzw’s, zowel startende coöperaties als dynamische wijkcomités. Met Be Planet als verbindende schakel. “Steden kunnen zelf een beroep doen op ons, of wij spreken ze aan via prospectie. Hoe dan ook hameren we heel sterk op duurzaamheid én participatie.” Hoe de burgers zelf dan precies kunnen deelnemen? “Via een projectoproep kan iedereen die beantwoordt aan een aantal ontvankelijkheidscriteria zijn of haar ecologisch vernieuwende initiatief indienen. Vanuit Be Planet stellen we dan een onafhankelijke experten-jury samen die een aantal laureaten kiest. Die winnaars krijgen een financieel duwtje in de rug, zowel van de stad zelf als van sponsorbedrijven – als we deze vinden.”

Proximity
Een duurzame samenleving, die bereiken we dan ook samen. En het is fantastisch om te zien wat burgers samen kunnen doen
Melissa Bongi

Partnership Manager Be Planet

Proximity Sint-Niklaas

Proximity Sint-Niklaas: een klimaatneutrale stad voor en door burgers

Het Sint-Niklase stadsbestuur vond in Be Planet dan ook een interessante partner voor z’n lokale en duurzame burgerprojecten. “In Sint-Niklaas willen ze investeren in duurzaamheid en solidariteit – en tegen 2050 klimaatneutraal zijn.” De zes uiteenlopende thema’s waar Sint-Niklaas op inzet: een lokale voedselstrategie, duurzame mobiliteit, hernieuwbare energie, duurzame renovatie, circulaire economie en klimaatadaptatie. Hoe de campagne voor Sint-Niklaas concreet in z’n werk ging? Melissa: “In een eerste fase zoeken we altijd ambassadeurs en interessante actoren – lokale verenigingen of bedrijven die de campagne willen steunen. Dat kan met een financieel duwtje zijn, zoals vdk bank Sint-Niklaas dat gedaan heeft, maar ook met communicatie via de eigen kanalen van die ambassadeurs. Tijdens de projectoproep van 23 september 2021 tot en met 19 november 2021 konden burgerverenigingen en vzw’s hun voorstel indienen, en eind 2021 boog een vakjury zich over de voorstellen en selecteerde er een inspirerend vijftal.

Proximity Sint-Niklaas: de mobilisatiecampagne

De 5 laureaten kregen een fikse duw in de rug en kunnen binnenkort hun duurzame project uitrollen (of zijn dat op dit moment al aan het doen). Ook het Resound project, dat het net niet haalde als laureaat, krijgt de nodige aandacht.

Project 1: een resem duurzame initiatieven van VZW De Olmen

De komende jaren op het programma van Scouting d'Olmen: hun bos omvormen tot een biodiverse plek, wijkcheques verder uitbouwen, ecologische fietsenrekken installeren, zonnepanelen plaatsen, en veel en veel meer. Naar het project >

Project 2: van oude speelplaats naar groene spel- en sportsite

Sportclub Kracht en Geduld maakt van de Franse koer die vroeger bij de Sint-Rochusschool hoorde een (waterdoorlatende) ecologische sportsite voor hun eigen sportgroepen, maar ook voor scholen, kinderopvangen, sportkampen … uit de buurt. Naar het project >

Project 3: solidariteitsnetwerk voor burgers en boer.inn.en

Met ‘de landbouwbrigades’ zet Solidagro de Sint-Niklase landbouw en z’n boer.inn.en in de kijker. Denk: meewerkdagen, reflectiemomenten en sensibiliseringsacties. Naar het project >  

Project 4: een openbaar voedselautomaat van Bladsnijders VZW

Naast hun wekelijkse verpakkingsvrije leveringen aan huis wil Bladsnijders nu een voedselautomaat (of meerdere) met vaste, ecologische en lokale producten installeren op een openbare locatie in de stad. Naar het project >

Project 5: Pomona vzw zet in op de korte keten

Samen met de lokale landbouwers én consumenten wil Pomona de korte keten versterken, uitbreiden en commercialiseren via workshops en de verkoop van seizoensgebonden, lokale voeding. Naar het project >

Project 6: circulaire akoestiekverbetering met Resound project

Student-ondernemers Yassin en Aaron lanceren met hun Resound project duurzame, circulaire wandpanelen uit honinggraatkarton om de akoestiek in ruimtes aanzienlijk te verbeteren – en ze rustig en stressvrij te maken. Naar het project >

Hoe het verdergaat? “De projecten werden onlangs gepresenteerd tijdens een kick-off met milieugoeroe en oprichter van de internationale transitiebeweging Rob Hopkins. Ze worden verder uitgewerkt, in een transparant rapport gegoten en later dit jaar checken we de struikelblokken en voortgang.”

Extra duwtje met crowdfundingscampagne

Omdat iederéén bij het ecosysteem mag, en alle lokale projecten een eerlijke kans verdienen, kan iedereen gratis en op eigen initiatief deelnemen aan een extra crowdfundingscampagne of mobilisatiecampagne, en zo wat extra steun verzamelen, inclusief een mini-vorming van Be Planet rond communicatie. Niet alleen financiële steun is welkom, de Sint-Niklazenaren kunnen ook met materiaal of via vrijwilligerswerk in de bres springen voor hun stadsgenoten – en een schone, klimaatneutrale stad tegen 2050.

Proximity

vdk bank als fiere sponsor

Waarom ze vdk bank als sponsor hebben aangeschreven? “Het ligt zo voor de hand. Ze hebben er dezelfde visie, dezelfde waarden. Los daarvan zijn we trouwens onlangs zelf ook klant geworden bij vdk bank. Het zou heel fijn zijn om ons partnerschap verder uit te bouwen en de campagne in nog meer steden te lanceren. En om zo ook verder samen milieuverhalen van en voor echte mensen te schrijven.” - Melissa Bongi, Partnership Manager Be Planet

Contact