Dit jaar gaat de prijs bij de gemeenten naar het lokaal bestuur van Herentals. Bij de bewonersgroep wint Plus-Plek Koninksem in Tongeren. Beide winnaars ontvangen de prijs voor de participatieve manier waarop ze de dienstverlening in hun dorp(en) verbeteren.

De initiatiefnemers van Plus-Plek Koninksem vertrokken daarbij vanuit de noden en behoeften van de dorpsbewoners. “Via een enquête en infosessies met workshops hebben we buurtbewoners en verenigingen naar hun noden en wensen gevraagd”, zegt Guy Goffin, een van de initiatiefnemers van de Plus-Plek Koninksem, over het participatietraject.

Ontmoetingsplek

“Sinds het laatste café en de laatste dorpswinkel zijn gesloten en het dienstenaanbod in Koninksem minimaal is, zijn mensen op Tongeren aangewezen. Hoewel Tongeren op amper drie kilometer ligt, is dit voor veel oudere en minder mobiele inwoners te ver. Dit leidt tot vereenzaming”, vertelt Guy. Omdat ze die nood zagen, hebben Guy Goffin en mede-trekker Paul Zegers een aanvraag ingediend om de leegstaande pastorie een nieuwe bestemming te geven.

Na een toegekende subsidie heeft het duo met nog enkele vrijwilligers gedurende twee jaar elke donderdag gewerkt om de oude pastorie te renoveren. Ook de tuin werd in ere hersteld en heeft nu een groot terras en een petanquebaan. “Alles is gericht op ontmoeting”, vertelt Guy. “Mensen komen hier samen om te kaarten en voor een koffieklets. Er is huiswerkbegeleiding voor kinderen en een digi-punt waar inwoners digitale vaardigheden krijgen aangeleerd. Ook repaircafés hebben we hier al georganiseerd.”

Erkenning

De jury van de GoeBezig-prijs oordeelde dat Plus-Plek Koninksem, die nog in volle ontwikkeling is, veel potentieel heeft: het is een veelbelovend buurtpunt waar, zeker in dorpen, maatschappelijk gezien volop nood aan en vraag naar is.

Guy Goffin, die vroeger verantwoordelijke was van een tehuis voor mensen met een beperking in Koninksem, ziet de toekenning van de GoeBezig-prijs vooral als een erkenning voor de inzet van het team dat hem steunde in de uitbouw van de Plus-Plek. Daarbij benadrukt hij de rol en participatie van alle betrokken partijen bij Plus-Plek Koninksem: de zorginstelling Hoge Dries die van bij de start betrokken is, de Landelijke Gilden die inhoudelijk ondersteunen en de plek hebben helpen uittekenen, de stad Tongeren die materiële en educatieve ondersteuning biedt voor het digi-punt, de Kerkfabriek en natuurlijk de buurtbewoners en vrijwilligers.

Verder hoopt Guy dat Plus-Plek Koninksem anderen zal inspireren om ook laagdrempelige ontmoetingsplaatsen te realiseren. “We hebben al informatie-aanvragen gekregen”, sluit hij trots lachend af.

Contact