Maar de media hebben het ook over U-, L- en K-herstel. Dat laatste is er een met een rechterbeentje dat netjes in twee stukjes is verdeeld: een opwaarts beentje voor de sectoren die na de forse daling een stevig herstel beleven en een neerwaarts beentje voor sectoren die veel last hebben van een specifieke economische context, zoals het geval was voor de evenementensector tijdens de coronapandemie.

Volgens de Canadese econoom Mark Anielski, die ook een essay schreef voor het boek Thrive, waar we hier al eerder over hebben bericht is de poging om de evolutie van de economie in een letter te vatten echter totaal achterhaald, omdat het rechterbeentje van de verschillende letters enkel rekening houdt met groei, zoals die in de klassieke economie wordt omschreven.

Anielski leidde twintig jaar geleden in de Canadese provincie Alberta al een team van economen en beleidsanalisten dat de eerste uitgebreide index samenstelde van zogenaamde Genuine Progress Indicators.

Die indicatoren zijn volgens hen de echte indicatoren om vooruitgang te meten. Ze onderscheiden 51 indicatoren gaande van vrijwilligerswerk, armoedebestrijding, afvalverwerking en vroegtijdige sterfte. Op de afbeelding kan je zien om welke indicatoren het allemaal gaat. Ze ontvouwen zich als een prachtige pauwenstaart tot een mooie cirkel.

Mark Anielski noemt het Economics of Well-Being en schreef er ook een boek over.

Contact