In de Gentse regio gebeurt al behoorlijk wat rond klimaatactie, meent John Vandaele. “Het Gents Klimaatforum is ontstaan vanuit het idee dat Gent, een welvarende stad met veel hoogopgeleide mensen, nog meer ambities mag hebben en zelfs een voorbeeld zou kunnen zijn voor de rest van Europa”, vertelt hij.

Het Gents Klimaatforum ging begin van dit jaar van start met de bedoeling om samen te werken, kennis uit te wisselen en initiatiefnemers met elkaar te verbinden. Het is een netwerk van maatschappelijke actoren uit het bedrijfsleven, de vakbeweging, de milieubeweging, de sociale, culturele en onderwijssectoren in het Gentse, die in samenwerking met Gentse overheden de strijd tegen de klimaatcrisis in de Gentse regio willen versnellen.

John, die een belangrijke rol speelde in het bijeenbrengen van een grote diversiteit van actoren, herinnert zich nog goed hoe precair het begin was: “Mensen kenden elkaar nog niet, er was nog geen vertrouwen. Na een aantal samenkomsten zijn we tot een basistekst gekomen waar iedereen kon achterstaan en nog altijd achterstaat.

Die basisnota hebben we vertaald in concrete acties, zoals een gesprek met ArcelorMittal dat de grootste CO2-uitstoter van de stad is, maar  tevens zelf verklaart heel de stad te kunnen verwarmen. In tijden van oorlog in Oekraïne en heel dure energie moeten we ons nog meer afvragen of we daar niks mee aan kunnen.”

Klimaatprijs

Een andere actie was het uitreiken van een Klimaatprijs tijdens de Gentse Feesten. Dit jaar werden twee prijzen - een toekomstboom - uitgereikt. Eén aan de wijk Ekkergem voor haar inspanningen op het vlak van vergroening, verkoeling en energievoorziening op buurtniveau en één aan het Gentse bedrijf ABC Engines dat een waterstofmotor voor de scheepvaart heeft ontwikkeld.

Klimaat en armoede

Het Gents Klimaatforum onderneemt uiteenlopende initiatieven om de ‘Grote Groene Werf’  zoals ze het noemen vooruit te laten gaan om de komende decennia zo snel mogelijk emissies te verminderen en om ons aan te passen aan de klimaatopwarming. De bedoeling is om daarbij zoveel mogelijk mensen - ongeacht hun inkomen en achtergrond -  te betrekken.

John Vandaele: “In oktober gaan we in gesprek met een groep kwetsbare mensen om van hen te horen hoe zij kijken naar klimaatverandering en klimaatbeleid. Op wat daaruit komt zou ik graag een megafoon zetten.”

Klimaatfietstocht

Afgelopen zomer organiseerde het Gents Klimaatforum een klimaatfietstocht door de Grote Groene Werf om mensen te laten zien en kennismaken met wat in Gent allemaal gebeurt met het oog op de klimaattransitie.

John Vandaele: “Uiteraard fietsten we door de wijk Ekkergem en brachten we een bezoek aan ABC Engines, maar het parcours ging ook langs initiatieven als Gent Knapt Op, het project Duurzame Stroom van Energent en een project van Energent en Durabrik om vijftig woningen in Sint-Amandsberg te verwarmen met warmte uit de grond.

Maar we voerden ook een confronterende discussie over de Wondelgemse Meersen. Het gaat over een gebied van 18 hectare groen dat volgens een eerdere beslissing plaats moet maken voor een stelplaats en oefenterrein van De Lijn. Je kan het je niet voorstellen: wij zijn in onze wijk tegel per tegel bezig met ontharding en vergroening en dan zouden ze daar achttien hectare kappen.

Natuurlijk is die beslissing voor die stelplaats meer dan twintig jaar geleden genomen in een tijd waarin klimaatverandering nog een minder urgent probleem leek. Ondertussen is dat dossier door Vlaanderen afgewezen en vraagt Stad Gent zich af of dit wel een goed idee is.”

Koerknallen

John Vandaele: “Nog in oktober organiseren we het kampioenschap Koerknallen, waarbij zes Gentse wijken het tegen elkaar opnemen om het meeste te ontharden en daarvoor in de plaats geveltuintjes aan te leggen.

Het Gents Klimaatforum zorgt voor materieel en een groepsaankoop van planten. De winnaar krijgt van vdk bank  een budget om een Gentse artiest een concert in de wijk te laten geven.” 

Arbeidsmarkt en klimaat

Een andere belangrijk werf van het Gents Klimaatforum is de relatie tussen de arbeidsmarkt en de klimaattransitie: “De algemene verwachting luidt dat heel veel mensen in duizenden verschillende jobs gaan nodig zijn om actie te ondernemen tegen de gevolgen van de klimaatopwarming.

Toen North Sea Port - die ook bij het Klimaatforum betrokken is - haar toekomstplannen uit de doeken deed, verwees ze naar een studie die het aantal bijkomende jobs tegen 2035 in de haven op 60.000 raamt. Voor een stad als Gent is dat enorm. Waar gaan we die vinden?

In de bouw zie je nu al een personeelstekort. Alleen al de bouw van de nieuwe hoogoven van ArcelorMittal wordt een werf waar drie jaar lang 2.000 mensen voor nodig zijn. En dat is maar één voorbeeld.

Kijk naar alle woningen die nog gerenoveerd en geïsoleerd moeten worden: met welke mensen gaan we dat doen en hoe kunnen we daarop anticiperen? Daarover willen we met iedereen die daar kennis en aanvoelen over heeft, samenzitten in een klimaattafel arbeidsmarkt en klimaat.”

Belangrijke rol voor financiële wereld

John Vandaele wijst op het belang van de bijdrage van vdk bank in het Gents Klimaatforum: “De rol van de financiële wereld in de transitie is heel belangrijk. Het financieel stelsel is het zenuwstelsel van de economie, het capteert wat er gaande is - de opwarming bijvoorbeeld - en vertaalt dat in actie. Daarom is die betrokkenheid cruciaal als je een transitie, een overgang naar een koolstofarme economie, wil realiseren. vdk bank neemt die rol op.

Zij hebben ook hun kennis ingebracht in het prille Energent en hebben ons geloofwaardigheid gegeven. Net zoals zoveel anderen die ondertussen deel uitmaken van het Gents Klimaatforum. Als je piepklein bent en totaal onbekend is het belangrijk dat bekende mensen en organisaties achter je gaan staan en zeggen: ‘ dit is ons kleintje, wij staan erachter’. vdk bank deed dat en doet dat nu ook met het Gents Klimaatforum.”

Contact