Hoe belangrijk de lokale verankering voor vdk bank is vertelde coördinator duurzaam en ethisch bankieren Wouter Van Besien recent nog in een interview met Trends: “Duurzaam bankieren impliceert dat je gericht bent op de reële en lokale economie. Dat betekent dat je het spaargeld hoofdzakelijk gebruikt voor kredietverstrekking en niet voor de opbouw van grote investeringsportefeuilles waarmee je kan speculeren op de financiële markten.

Je kan maar een duurzame bank zijn als je je onafhankelijk opstelt van het grootkapitaal en het snelle winstbejag dat daarmee gepaard gaat. Daarom is duurzaamheid voor mij gekoppeld aan schaal en eigendomsstructuur. vdk bank heeft sociale organisaties als belangrijkste aandeelhouders. Ik vind het niet verkeerd dat onze dividenden die richting uitgaan, en niet naar internationale financiële groepen of kapitaalkrachtige individuen. Als je groot en beursgenoteerd bent, wordt het moeilijker echt klantgericht te zijn en te blijven. Kleinschaligheid is voor mij de natuurlijke habitat van duurzaamheid.”

En dat is al zo sinds de oprichting, je herkent nog altijd de waarden, uitgangspunten en overtuigingen van de volksbank uit 1926. Daarom ook kunnen we met een gerust hart de negen duurzaam ethische garanties beloven: ethiek, duurzaam en lokaal is ons DNA.

  • Ethisch: we kijken je recht in de ogen.
  • Duurzaam: goed voor mens en milieu.
  • Lokaal: ingebed in de Vlaamse samenleving en economie.

Lokaal ankerpunt

Elke bank kan duurzame producten aanbieden, maar daarom is nog niet elke bank duurzaam, schreven we in ons duurzaamheidsverslag van 2021. Trends legde Wouter Van Besien als stelling voor dat het een geruststellende boodschap is dat elke bank vandaag haar klanten vertelt dat ze duurzaam is, waarop hij antwoordde: “Vaak hebben ze het dan over één specifiek product, zoals hun duurzame beleggingsfondsen. Maar het is niet omdat je een duurzaam product aanbiedt, dat je een duurzame bank bent. Die partiële benadering is een veel gebruikte greenwashingtechniek. Je spreekt over je groene leningen en verzwijgt dat je ook nog veel niet-duurzame projecten financiert. Voor mij gaat duurzaam bankieren over hoe duurzaamheid als strategisch kader het beleid van de hele bank bepaalt. En dat gaat om meer dan groene kredieten of duurzame fondsen aanbieden.”

De positie van vdk bank is duidelijk: door de dagelijkse keuzes die we maken als solidaire, lokale bank, versterken we de lokale economie in Vlaanderen en dragen we tegelijk bij aan gelijke kansen, gezondheid en rechtvaardigheid wereldwijd. Met kantoren verspreid over Vlaanderen zijn we lokaal verankerd en verlenen we veilige kredieten aan Vlaamse gezinnen, organisaties en overheidsinstanties.

Drie garanties

De inbedding in de Vlaamse samenleving en economie verzekeren we met deze drie garanties:

1. We investeren in echte mensen en de echte economie.

Meer dan 78% van ons balanstotaal gaat naar woonkredieten en kredieten voor bedrijven en organisaties. En het is ons plan om dat percentage nog voort te laten stijgen.

We willen ervoor zorgen dat gezinnen comfortabel kunnen leven, Vlaamse kmo’s genoeg financiële middelen hebben om duurzaam te groeien, en zorginstellingen en sociale initiatieven hun rol kunnen uitbouwen.

Als lokale bank bedienen we niet alleen de lokale samenleving, we keren ook onze winst lokaal uit. Al onze aandeelhouders zijn Belgisch. Daardoor dragen we rechtstreeks bij aan de welvaart van België, en zit de beslissingsmacht volledig in eigen land. Onze activiteiten liggen hier en ze blijven hier.

2. Onze beslissingen nemen we zelf.

vdk bank is al sinds 1926 een zelfstandige Vlaamse bank. Wij kiezen bewust voor menselijke meerwaarde door direct en persoonlijk contact. 66% van onze aandeelhouders maakt onderdeel uit van de arbeidersbeweging - denk aan vakbonden en ziekenfondsen - die zelf een maatschappelijk programma hebben waar ze fier op zijn en waar vdk bank als duurzame, ethische bank aan bijdraagt. Daardoor zijn ze betrokken bij onze missie en eisen ze geen hoge dividenden, maar waken ze mee over onze impact op lange termijn.

We zijn ook een solidaire belastingbetaler. Hoewel we het onlogisch vinden dat het huidige bankensysteem kleinere banken benadeelt, vinden we het evident dat we net als iedereen bijdragen aan een systeem dat publieke diensten organiseert en middelen herverdeelt. Alle heffingen en taksen opgeteld, betaalden we de afgelopen vijf jaar een gemiddelde belasting van 58,55% van het brutoresultaat.

3. We bankieren veilig en voorzichtig.

Als lokale bank op menselijke schaal beschikt vdk bank over een van de stevigste kapitaalbuffers in onze bankwereld. We bouwden solide reserves op. Tijdens de financiële crisis hoefde vdk bank geen beroep te doen op staatssteun. Dit kan omdat onze aandeelhouders een flink stuk van de winst blijven reserveren voor duurzame stabiliteit. Jouw geld is bij ons in veilige handen.

Inclusief bankieren

Met dit verhaal sluiten we een drieluik over de negen duurzaam ethische garanties van vdk bank af. Uiteraard staan die negen garanties rond ethiek, duurzaamheid en het lokale karakter niet op zichzelf, ze vormen een geheel. Ze beïnvloeden elkaar en evolueren.

Op de vraag van Trends wat allemaal komt kijken bij duurzaam bankieren antwoordde Wouter Van Besien: “Er wordt weinig gesproken over inclusief bankieren. Wij willen een bank zijn op maat van de mens. Klanten vinden menselijk contact belangrijk. En als ze cash willen afhalen aan het loket, of hun rekeninguittreksels printen aan de automaat, dan zorgen wij ervoor dat dit mogelijk blijft.

Begin dit jaar lanceerden de regering en Febelfin de universele bankdienst, een dienstverleningspakket voor mensen die moeite hebben met de digitalisering. Onze standaardformule voldeed aan alle vereisten en is het goedkoopste pakket op de markt. Bij ons is de klant geen algoritme.

Ik hoor bijna alle banken zeggen dat de digitalisering van hun systemen en processen de grootste uitdaging is. Volgens mij is inclusief bankieren de grootste uitdaging: hoe zorgen we ervoor dat alle mensen toegang blijven houden tot financiële diensten en financieel advies? Daarom openen wij ook nieuwe kantoren, zoals vorig jaar in Beringen.”

Kortom: vdk bank is ingebed in de Vlaamse samenleving en economie. We zijn een bank voor echte mensen en voor een echte economie.

Contact