Het profiel van vdk bank als duurzame speler versterken, is meer dan wat meesurfen op een maatschappelijke trend, stelde Leen Van den Neste, voorzitter van het vdk bank directiecomité in 2017 tijdens een presentatie voor het Belgisch Financieel Forum.

Duurzaamheid is van oudsher verankerd in onze wortels. Het is wie we zijn. Zo timmeren we al bijna honderd jaar aan een weg die duurzaam, ethisch en lokaal is. Dat hebben we ook verankerd in negen duurzaam ethische garanties rond ons DNA: 

Duurzaam: goed voor mens en milieu

We vertellen je graag meer over de drie duurzame garanties die we je geven.

De eerste garantie is dat jouw en onze beleggingen gaan naar duurzame bedrijven en correcte overheden. Jouw en onze beleggingen gaan enkel naar bedrijven en overheden die op een bewuste manier rekening houden met mens en milieu. Je geld gaat dus niet oliewinning of wapenproductie of kinderarbeid. Meer daarover vind je bij de informatie over de campagne #nietmetmijncentjes.

Als tweede garanderen we je dat we jouw spaargeld gebruiken om zinvolle projecten te financieren. Het geld op je spaarrekening gaat onder andere naar kredieten voor huisvesting, duurzame energie en zorg.

Met onze derde duurzaamheidsgarantie engageren we ons ertoe dat onze ethische en duurzame standaarden voor de hele bank gelden.  Coherentie is essentieel. Enkel als de bank én consequent duurzame producten aanbiedt én zelf duurzaam investeert, ben jij als klant zeker dat je geld bijdraagt aan een duurzame wereld.

De vdk code voor duurzaam en ethisch bankieren vormt de leidraad voor alle investeringsbeslissingen van vdk bank in haar portefeuille, in haar kredietverlening alsook bij de vdk-producten die met een duurzaam karakter gecommercialiseerd worden.

Drie elementen die vdk bank duurzaam maken

Een duurzame bank word je immers niet door enkele duurzame producten aan te bieden, dat ben je alleen als je coherent in al je bankactiviteiten rekening houdt met je maatschappelijke impact.

Drie elementen maken een bank als vdk duurzaam:

  • Consequent aanbod van producten en diensten die klanten in staat stelt duurzaam met het eigen geld om te gaan. Zo beschermen we mensen bijvoorbeeld tegen een te hoge schuldenlast
  • Investeringen en kredietverlening vertrekken vanuit ethische en duurzame normen. Zo geven we bijvoorbeeld kredieten aan missiegedreven ondernemers.
  • vdk bank is een lokale bank, met een menselijke schaal en een solidair bestuur. Dat zorgt ervoor dat de eigen regio er wel bij vaart, dat we dicht bij de mensen staan en dat er op lange termijn wordt gedacht en gewerkt. (Dit lokale aspect was bijvoorbeeld voor NTGent een belangrijke reden om voor vdk bank te kiezen, zo kan je in dit gesprek van Anja Van Thuyne lezen).

Concrete acties

Bij vdk bank willen we niet alleen kiezen voor duurzame producten, we willen ook bewust, solidair en rechtvaardig omgaan met iedereen en alles wat dicht bij ons staat: onze klanten, onze medewerkers, onze partners, onze leveranciers, onze buurten, ‘ons’ milieu en klimaat.

We gebruiken het woord ‘duurzaamheid’ dus om heel diverse en uiteenlopende aspecten van ons beleid te duiden. Laten we je een paar concrete voorbeelden geven:

In 2016 is het VDK Sustainable Flex Fund van start gegaan. Een deel van de beheersvergoeding die vdk bank hiervoor ontvangt, gaat naar een organisatie die renteloze leningen verstrekt aan werkzoekenden die een onderneming willen opstarten.

Er werd een universeel aankoopbeleid geschreven, om duurzaamheidsaspecten te verwerken in het beslissingsproces.

vdk bank is medeoprichter van Incofin, een coöperatieve die wereldwijd actief is in microfinancieringen die kansarmen op eigen kracht de vicieuze cirkel van armoede helpen doorbreken. Zo weerspiegelt de solidariteit met het Zuiden ook de duurzaamheid die vdk bank voorstaat.

Samen met tal van ondernemingen, middenveldorganisaties en vertegenwoordigers van de publieke sector ondertekende vdk bank het Belgisch SDG Charter voor Internationale Ontwikkeling.

Een bank is meer dan een neutrale dienstverlener zoals een internetprovider of pakjesdienst. Je bank kiest met jouw geld welke richting de economie uitgaat. Zo willen we met vdk bank, steeds vertrekkend vanuit ons  maatschappelijke betrokken DNA, een deel zijn van de oplossing voor de hedendaagse sociale en milieuproblemen.

Het beleid van vdk bank

BankWijzer

Bij de tweejaarlijkse update van de BankWijzer begin 2022 kwam vdk bank goed uit de bus. De BankWijzer is een initiatief van FairFin dat elke twee jaar een screening doet van het investeringsbeleid van banken die in België actief zijn.

De grootbanken en een aantal kleinere, waaronder vdk bank, krijgen een score op tien maatschappelijk relevante thema's gaande van klimaatverandering en mensenrechten tot belastingontduiking en corruptie.

Samengevat haalde vdk bank 69%, in academische termen is dat een onderscheiding. In de ranking van banken staat vdk bank op de derde plaats. Ze is ook de hoogstgeplaatste full-service bank.

In de conclusies lezen we onder meer het volgende:

“vdk bank bracht in 2021 voor het eerst een apart duurzaamheidsverslag uit. Tegelijkertijd paste de bank ook meerdere aspecten van haar beleid aan. Vooral op vlak van klimaat- en natuurbeleid zet de bank grote stappen vooruit.

vdk bank sluit nu alle fossiele brandstoffen uit en mikt op maximaal 1,5°C opwarming. Ook bij de thema’s arbeidsrechten, gendergelijkheid en anticorruptie staat vdk dit jaar hoger geplaatst. Door de grootschalige herziening van hun duurzaamheidsbeleid gaat de bank dus stevig vooruit.”

Hier kan je nog meer details bekijken over de BankWijzer-score van vdk bank.

Contact