Waardengedreven en maatschappelijk verantwoord ondernemen, dat is een evidentie anno 2022. Althans dat vinden wij bij vdk bank. Maar dat was al een evidentie bij onze oprichting in 1926. Uiteraard zijn we als bank met de tijd en de maatschappij meegegaan, maar je herkent nog altijd de waarden, uitgangspunten en overtuigingen van de volksbank uit 1926.

Historisch is vdk bank een bank voor de mensen. De bank werd in 1926 opgericht als spaarbank voor en door Gentse arbeiders die niet bij commerciële banken terecht konden. De bank werd opgericht om hun levensomstandigheden te verbeteren en hen beter te beschermen tegen financiële tegenslagen. En als bank van organisaties en ondernemingen die onze samenleving hechter maken.

Met resultaat: samen kregen we het beter.

Een bank voor hun duurzame toekomst, zou je kunnen zeggen. Ook al had duurzaamheid toen niet de boodschap en lading die het vandaag heeft. Maar voor ons is ‘duurzaamheid’ niet meesurfen op een maatschappelijke trend. Het is wie we zijn.

Proximity Sint-Niklaas

Duurzaam ethische garanties

En zo timmeren we al bijna honderd jaar aan een weg die duurzaam, ethisch en lokaal is. Dat hebben we ook verankerd in negen duurzaam ethische garanties rond ons DNA: 

  • Ethisch: we kijken je recht in de ogen.
  • Duurzaam: goed voor mens en milieu.
  • Lokaal: ingebed in de Vlaamse samenleving en economie.

Ethiek

Hier vertellen we je graag meer over de eerste drie garanties rond ethiek.

De eerste garantie is direct ook het fundament voor de andere acht garanties: we zijn eerlijk, we kijken je recht in de ogen en willen dat altijd kunnen blijven doen.

Eerlijkheid is alles voor ons, eerlijkheid duurt immers het langst. Een fair evenwicht tussen winst voor de klant, voor de bank, voor onze werknemers, voor onze aandeelhouders en de samenleving. Een positive sum game waarbij ‘beter voor mij’ en ‘beter voor de wereld’ hand in hand gaan.

Maar eerlijkheid gaat ook over transparantie: vertellen wat we vandaag al doen en morgen willen bereiken: ‘duurzaam ethisch en onafhankelijk sinds 1926 wil vdk bank geld consequent goed doen werken voor het welzijn van onze samenleving en onze klanten: personen, gezinnen, ondernemers en organisaties. Met deskundig advies van mens tot mens streven we naar het meest faire evenwicht tussen rendement en gemoedsrust.’ Zie als voorbeeld ook onze campagne #nietmetmijncentjes

Door eerlijke keuzes te maken, willen we concrete stappen zetten richting een inclusieve, eerlijke, duurzame samenleving. Daarbij is en blijft vdk bank - en dat is de tweede garantie - een volksbank, een bank voor iedereen.

De derde ethische garantie is dat vdk bank geld ziet als een instrument om de samenleving en het leven van mensen te verbeteren, niet als een doel op zich.

Geloofwaardig zijn

Geloofwaardig zijn begint bij transparantie. Het is belangrijk dat alle betrokkenen, zowel binnen als buiten de bank weten hoe we de toon willen zetten voor een duurzame bankensector.

Vertrekkend vanuit drie veel levende, maar niet altijd gestelde, vragen, vertellen we je er graag meer over:

  1. Brengt mijn geld genoeg op?
  2. Nemen jullie geen overdreven risico’s met mijn geld?
  3. En gebeuren er geen slechte dingen mee?

Het zijn vragen waarop  je van ons klare, eerlijke en geruststellende antwoorden mag verwachten.

De mensen in onze kantoren denken samen met jou na over hoe je je dromen en ambities financieel kan waarmaken. En dan is vertrouwen in elkaar en wederzijds respect voor elkaar onmisbaar. Wandel een kantoor binnen en je merkt direct dat we tijd maken voor persoonlijk contact met jou. Van mens tot mens. Daar kijken we je letterlijk recht in de ogen en we willen dat altijd kunnen blijven doen.

Misschien wel het beste bewijs dat we geen overdreven risico’s nemen met geld, met jouw geld, is dat vdk bank na de financiële crisis van 2008 geen staatssteun nodig had, geen diepgaande herstructurering moest doorvoeren en er geen inkrimping van het balanstotaal was.

Het geld dat bij ons binnenkomt, moet eerlijk en wettelijk verdiend zijn. Als financiële instelling spelen we een belangrijke rol in de strijd tegen witwassen en de financiering van terrorisme, praktijken die de criminaliteit in stand houden en fundamenteel onrechtvaardig zijn.

We hebben verschillende procedures en structuren om te voorkomen dat geld uit illegale activiteiten zijn weg vindt naar het reguliere financiële stelsel. De integriteit van onze bank hangt ervan af.

Daarvoor hebben we in 2016 ook onze code voor duurzaam ethisch bankieren geactualiseerd. Met deze code sluit vdk bank schadelijke investeringen via de bankportefeuille of via kredietverlening uit. vdk bank doet daarvoor ook een beroep op Oekom, één van de grootste ratingbureaus ter wereld op vlak van ethische screening. Vanuit onze eigen code en de data van ISS, die halfjaarlijks een update krijgt, komen we tot een zorgvuldig samengestelde lijst van uitgesloten bedrijven.

Deel zijn van de oplossing

We willen je over alle ethische aspecten recht in de ogen kijken. Zo hebben we ook eerlijke arbeidsomstandigheden en bevorderen welzijn en gezondheid op het werk.

En door samen met jou een bijdrage te leveren aan een eerlijke, inclusieve, circulaire, solidaire en gezonde toekomst willen we ook deel zijn van de oplossing voor de sociale en milieuproblemen waar we vandaag de dag als samenleving mee kampen.

Laten we elkaar daarvoor recht in de ogen kijken en dat altijd kunnen blijven doen.

Contact