Foodtruck

Het is een campagne om mensen bewust te maken van het racisme tegen mensen met Oost-Aziatische roots.

Chen Vandeput: “Ik heb het plan uitgewerkt om met een foodtruck met Aziatische meeneemgerechten verschillende scholen te bezoeken. Vlaamse jongeren maken zo aan de hand van eten kennis met de Aziatische cultuur. Ze krijgen er een specifieke menukaart bij: de take-out racism menukaart toont de verschillende aspecten van het racisme tegen mensen met Oost-Aziatische roots en hoe die vaak verborgen blijft. Op de achterkant van de menukaart staat een EHBR (“eerste hulp bij racisme”) voor zowel slachtoffers, getuigen als daders. Daders zijn er zich immers vaak niet van bewust dat ze racistisch spreken of handelen.”

Onzichtbaar racisme 

"De bewustmakingscampagne is nodig omdat dit racisme vaak onzichtbaar blijft en ontkend wordt. Bij Oost-Aziatisch racisme gaat het vaak om ‘microagressies’. Dit is racistisch gedrag dat zodanig genormaliseerd is in de samenleving dat het niet meer als racisme wordt gezien. “Uit onderzoek blijkt dat dit soort racisme mentaal heel schadelijk kan zijn," legt ze uit. "Een groot deel van dit racisme is ook structureel en dus moeilijker te traceren. Een bewustmakingscampagne is dus nodig.”  

Chen Vandeput is door haar Oost-Aziatische roots al met racisme geconfronteerd. “Weliswaar niet in extreme vorm, zegt ze, maar juist daardoor ben ik er me van bewust geworden. Het is niet omdat het om een subtiele vorm van racisme gaat, dat het niet aanwezig is".

Chen voerde een enquête uit bij een honderdtal jongeren en mensen met Zuid-Oost-Aziatische roots. Daarnaast deed ze ook 12 diepte-interviews. “Eén en ander bevestigde dat racisme onzichtbaar kan blijven. Een typisch voorbeeld is dat de perceptie bestaat dat kinderen met Oost-Aziatische roots erg intelligent zijn. Als ze dan bijvoorbeeld in wiskunde niet goed scoren, gaan leraars te veel uit van die vooringenomenheid.  Ze wijten de mindere punten aan luiheid, waardoor ze die kinderen niet de begeleiding bieden die ze nodig hebben.”

Modelminderheid

“Racisme tegen mensen met Oost-Aziatische roots wordt vaak niet gezien of ontkend. Dat voedt bovendien de perceptie dat andere etnische groepen minder goed zijn geïntegreerd. Het niet zien van het racisme tegen mensen met Oost-Aziatische roots wordt gebruikt om racisme tegen andere bevolkingsgroepen goed te praten. Dit wordt het concept van de modelminderheid genoemd."

Bewustmakingscampagne

Na het verwerken van de enquêteresultaten en de interviews moest Chen op zoek naar een manier om iets met de verworven inzichten te doen. En na een brainstorm koos ze voor een bewustmakingscampagne. 

Vanuit het inzicht dat het racisme ten overstaan van mensen met Oost-Aziatische roots niet gezien wordt, lag de titel “More than meets the eye” een beetje voor de hand.

Chen liep ondertussen stage bij De Standaard. “Nu mijn stage is afgelopen, ga ik uitzoeken of het mogelijk is om subsidies te krijgen om de campagne effectief ook uit te voeren, in de eerste plaats in Antwerpen. Dit in samenwerking met de organisatie Untold Asian Stories waarvoor ik de campagne initieel heb bedacht.”    

De jury vond alvast dat het goed onderbouwde idee van Chen een relevante maatschappelijke impact kan hebben en bekroonde haar met de duurzaamheidsprijs en een geldsom van 500 euro.

vdk bank wil met het ondersteunen van deze duurzaamheidsprijs de innovatiekracht van studenten stimuleren en belonen.  

Contact