De Covid-19-pandemie is confronterend. Maar er is ook een gouden rand aan. Ze heeft de stopknop ingedrukt en we moeten nu weer opstarten. Dit is een uniek momentum voor de transitie naar ecowelvaart.

In 2015 hebben de Verenigde Naties zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen geformuleerd tegen 2030. Hoe we die konden bereiken was niet duidelijk en controversieel. De pandemie heeft ons geleerd dat het anders kan. In heel korte tijd hebben overheden beslissingen genomen omdat gezondheidszorg en het redden van levens hen daartoe dwong. Economische overwegingen verdwenen naar de achtergrond. Tegelijk werden – terecht – maatregelen genomen om de financiële schade op korte termijn te beperken.

Contact