Ook voor kinderen en jongeren was de voorbije periode behoorlijk lastig. De afgelopen twee jaar was Eva Vereecke nauw betrokken bij de corona-onderhandelingen. Daarbij wilde ze vooral zorgen dat kinderen en jongeren nog iets van ademruimte kregen.

Eva: “We zijn al acht jaar bezig met psychisch welzijn. Jongeren van de Vlaamse Jeugdraad trokken toen al aan de alarmbel en daarop speelden we in. Dat het met de mentale problemen zo uit de hand zou lopen als we nu merken, konden we toen echter ook niet vermoeden. De wereld is veel complexer geworden en sociale media, cyberpesten, racisme en discriminatie leggen een enorme druk op jongeren. Dan kwam corona er nog bovenop.

Waar je vroeger kon zeggen dat je een bepaald percentage kinderen en jongeren had in armoede en maatschappelijk kwetsbare posities, is de druk op kinderen en jongeren de afgelopen jaren - ook al voor de coronabeperkingen - zo toegenomen dat het ervoor heeft gezorgd dat bijna alle kinderen en jongeren maatschappelijk kwetsbaar zijn.

De veilige haven die het jeugdwerk kan zijn, kwam door corona ook onder druk te staan. Jeugdwerk gaat ervoor om kinderen en jongeren zoveel mogelijk veilige ruimte en ademruimte te geven. Waar anders mogen jongeren echt ten volle jong zijn, krijgen ze verantwoordelijkheid op jonge leeftijd en is er ook ruimte om te experimenteren en al eens met hun kop tegen de muur te lopen?

Maar corona heeft de ademruimte enorm beperkt en heeft op die manier een enorme versnelling gegeven aan depressies en mentale problemen. Dat merken we aan de cijfers van psychisch welzijn en de suïcidecijfers.

Wij zijn optimistisch van aard en willen positieve dingen in beweging zetten, maar de laatste jaren hebben we vooral aan de mouw van beleidsmakers moeten trekken om duidelijk te maken hoeveel jongeren wij ten onder zien gaan. Die problemen werden ook wel gezien door de ministers, maar wat zijn de oplossingen? Daarom werken we nu aan beleidsaanbevelingen.”

Relevante thema’s genoeg

De missie en visie van De Ambrassade is niet gering: mensen en organisaties in beweging zetten om sterk jeugdwerk, kwaliteitsvolle jeugdinformatie en stevig jeugdbeleid te realiseren. En zo samen te werken aan een samenleving die de levenskwaliteit, stem en kansen van álle kinderen en jongeren versterkt.

“Er zijn heel wat manieren om te zorgen dat je met partners samenwerkt aan een betere samenleving voor kinderen en jongeren. We doen het via het beleid, via jeugdinformatie en natuurlijk via de kracht van het jeugdwerk”, zegt Eva fier.

“We proberen dat op een duurzame manier”, zo legt ze verder uit, “In plaats van ons te verliezen in tweehonderd thema's hebben we generatiedoelen, waarrond we met verschillende actoren intersectoraal gedurende een jaar of acht de krachten bundelen. Het gaat om specifieke thema's die nu heel hard aan de orde zijn voor kinderen en jongeren. We bundelen de krachten om via projecten, beleidswerk en het opschalen van goede voorbeelden meer focus aan te brengen. Voor de komende acht jaar zijn onze generatiedoelen jeugdruimte, psychisch welzijn en recht op vrije tijd, terwijl we afgelopen jaren werk maakten van jongeren & werk, armoede, leren en ruimte.”

Veilige haven

Op de barricade

Zo’n tien jaar geleden fuseerden verschillende vzw’s in De Ambrassade waarin jeugdwerkondersteuning, de ondersteuning van de Vlaamse Jeugdraad en het expertisecentrum van jeugdbeleid en jeugdinformatie werden samengebracht.

"Onze naam komt van ambassade en ambras. Enerzijds het ambassade-luik, het creëren van de veilige haven voor kinderen en jongeren. Daarmee ondersteunt De Ambrassade duizend professionele jeugdwerkers in alles wat ze doen en meer dan honderd jeugdinformatieorganisaties. Op die manier worden één miljoen kinderen en jongeren bereikt.”

Eva: “We overkoepelen honderd jeugdwerkorganisaties, ondersteunen de Vlaamse Jeugdraad en werken met meer dan 100 jeugdinformatieactoren aan ons jongereninformatieplatform WAT WAT en samen met Artevelde Hogeschool aan de jongerenapp Waddist. Van jongeren en jeugdwerkorganisaties tot politici en beleidsmakers, iedereen die zich tot ons en onze missie en visie verhoudt, beschouwen wij als mede-eigenaar om die missie en visie voor kinderen, jongeren en hun organisaties in de samenleving waar te maken. Wij zijn de maizena die hen bindt en moeten hen recht in de ogen kunnen kijken.

“Maar,”zo zegt ze, “de Vlaamse jeugdraad is de belangenbehartiger. De Vlaamse regering vraagt hen om advies rond alles wat te maken heeft met kinderen, jongeren en hun organisaties. Van uittreksels uit het strafregister en mobiliteit tot gelijke kansen, psychisch welzijn, vrijwilligerswetgeving en het decreet Vlaams jeugd-en kinderrechtenbeleid.

De Vlaamse Jeugdraad moet op de barricade staan. Zij maken ‘ambras en springen in de bres om de belangen van kinderen, jongeren en hun organisaties te behartigen. Wij ondersteunen een verkozen adviesraad van zestien jongeren (acht jongeren en acht jeugdwerkers) om te lobbyen rond het beleid voor kinderen, jongeren en hun organisaties.

Dat is schipperen tussen dwars genoeg durven zijn om eisen te stellen en rekening houden met de realiteit.  We moeten er immers ook over waken dat we de beleidsmakers niet kwijtraken. Anders kunnen we in het belang van kinderen en jongeren niets meer realiseren.

We hebben een schakelfunctie tussen de overheid en het veld. We moeten vooral mensen met elkaar in verbinding brengen en kunnen onze grootte en overkoepeling inzetten om verandering te realiseren.

Maar ik vind dat we pas echt slagen, als we vanuit duurzaamheidsoogpunt het projectmatige kunnen overstijgen door het daarna af te stoten. We zorgen eerst dat een project samen met vele partners grootschalig uitgerold kan worden om het dan, als het project levensvatbaar genoeg is, liefst door te geven aan een organisatie in het jeugdwerkveld die de expertise heeft om het te verduurzamen.”

Eerlijkheid en participatie

De Ambrassade directeur Eva Vereecke kan zich helemaal vinden in de ethische garantie van vdk bank ‘we kijken je recht in de ogen en willen dat altijd kunnen blijven doen’. Daarmee valt of staat het bestaan van De Ambrassade vertelt ze.

Als partners - en zeker jongeren - voelen dat je niet meer authentiek bent en wij in de val van top-downsturing trappen, dan houdt het op. Dan verliezen we onze organisaties en zeker de jongeren.

Frederik en ik zijn bij de oudsten in de organisatie, maar vele collega's zijn twintigers en zij houden ons bij de les door te blijven benadrukken altijd vanuit het perspectief vanuit de jongeren te vertrekken en zo de jongeren en jeugdwerkers niet te verliezen.

Zeggen dat we uit twintig jaar ervaring weten dat iets (niet) zal werken, heeft geen zin. Dan verlies je het participatieve en ben je ze kwijt. Het blijft in de hele aanpak zoeken naar een evenwicht tussen ondersteunen maar tegelijk de bakens uitzetten en hen met inhoudelijke visie inspireren.”

De samenwerking met vdk bank

Een jaar geleden is coördinator administratie en zakelijk beleid Frederik De Clercq in het kader van duurzaamheid met vdk bank in gesprek gegaan. Frederik: “Daarvoor waren twee redenen: we wilden een duidelijker zicht krijgen op onze kasstromen  en we wilden voor een verbouwingsproject een lening van 750.000 euro aangaan.

Ik heb met drie banken gesproken en het gesprek met vdk bank was open, warm en menselijk. De warmte die ik voelde was zo groot dat ik dadelijk met dat verhaal naar het bestuur ben gegaan. Daarop heeft De Ambrassade expliciet voor vdk bank gekozen. Alles van personeel tot subsidies loopt nu via vdk bank. Het was de enige bank waar ik echt interesse voelde in wat wij doen. De andere banken benaderden onze vraag louter banktechnisch en cijfermatig.

Het is een van de weinige banken die het risico wou aangaan ons de lening toe te staan, terwijl we maar een beheersovereenkomst voor vijf jaar hebben en dus enkel voor die periode zeker zijn van de financiële middelen die de Vlaamse overheid ons ter beschikking stelt. Ook al is het niet de verwachting dat dat stopt, want we draaien al even mee.

vdk bank heeft ons ook aandachtspunten meegegeven en kijkt over onze schouder mee naar onze begroting. De bank moet natuurlijk een bepaalde zekerheid hebben dat het geleende bedrag terugkomt, maar aan de andere kant ondersteunt ze ons project omdat ze het waardevol, duurzaam, transparant en toekomstgericht vindt.

Tegelijk heeft vdk bank een vrij stevig netwerk en hopen we door, zoals ook nu hier, ons verhaal te vertellen links en rechts bruggen te bouwen en nieuwe partnerships te kunnen aangaan. Bijvoorbeeld voor het uitbouwen van een businessmodel voor de app Waddist, die aan de hand van dagelijkse vragen aan een groep van vijfhonderd jongeren enorm veel informatie en data verzamelt over hun leefwereld.

Eva vult nog aan dat het hele jeugdwerk het duurzaamheids- en ethisch perspectief  hoog in het vaandel draagt: “Wij hebben daar als koepel ook een voorbeeldfunctie in te spelen. Die rol willen we bewust op ons nemen en we voelen in het bredere geheel van de sector aan dat die dat ook van ons verlangt. Dat we een professioneel beleid voeren, gekoppeld aan een duurzaam ethisch kader. En dat sluit naadloos aan op de waarden van vdk bank.”

Contact