Tarik_homepagina_2

Míjn spaargeld betaalt alvast níet mee aan genderdiscriminatie. #nietmetmijncentjes

En ook mijn bonus wordt niet geïnvesteerd in ontbossing. En mijn loon niet in kinderarbeid of vervuilende fossiele brandstoffen – zoals bij sommige banken het geval is. Wist je niet, hè? Ik weet wél wat er met mijn centjes gebeurt: vdk bank zorgt ervoor. En investeert ze in propere, transparante bedrijven. Sociale initiatieven, meer groen en correcte, lokale organisaties. Zo investeren we ze samen in de samenleving, zeg maar. En die is inclusief, ecologisch en helemaal de max – dáár gaan mijn centjes naartoe.

En jij? Do you know where your centjes go?

Dit is waar ze bij vdk bank zoal naartoe gaan:

Naar burgercoöperaties die een draagvlak scheppen voor hernieuwbare energie, bijvoorbeeld. Of naar organisaties die leegstaande panden opknappen en verhuurklaar maken voor sociale huurders. Allemaal duurzame, ethische bedrijven en projecten met een meerwaarde voor de maatschappij.  

Nog meer weten over onze duurzame investeringen?

  • In de vdk-code vind je alles over duurzaam en ethisch bankieren, zoals de criteria voor onze kredietverlening en investeringen. Zo zijn er strenge controles op kinderarbeid, respecteren we de biodiversiteit en is er een nultolerantie voor discriminatie. 

  • In ons duurzaamheidsrapport volg je ons traject naar een eerlijke, duurzame samenleving.
Contact