zonnepan

Het rapport ligt er

vdk bank heeft steeds in haar jaar- en beheersrapporten veel aandacht besteed aan haar duurzaamheidsinitiatieven. Voor de eerste keer is er nu de stap gezet naar een rapport volgens de gestandaardiseerde regels van de Global Reporting Initiative.

Voor die eerste keer wou vdk bank iets meer doen, het globaler aanpakken. Ze kiest niet alleen voor een puntsgewijze rapportering. Ze brengt de duurzaamheidsfilosofie en de aanpak van vdk bank op een inzichtelijke en duidelijke wijze naar voor. Het gaat om meer dan data. Het gaat om een visie op hoe een bank haar werking ten volle kan verduurzamen.

De vdk visie op duurzaam bankieren

Elke bank is anders. Veel mensen kijken naar de bankensector op een heel algemene manier. vdk brengt aan dat elke bank een eigen geschiedenis en DNA heeft, strategische keuzes maakt. Daarom wordt er ruimte gemaakt in het rapport om de eigen geschiedenis en eigenheid van vdk bank in kaart te brengen. En die geschiedenis van vdk bank liegt er niet om: al 95 jaar is de bank maatschappelijk betrokken. De bank begon als spaarbank voor arbeiders in het Gentse, om hun levensomstandigheden te verbeteren. En gedurende die 95 jaar ontplooit vdk bank zich tot een volledige bank die deel van de oplossing wil zijn van de hedendaagse sociale en milieuproblemen.

Banken hebben impact. Door de keuzes op vlak van investeringen, kredietverlening en productenaanbod kan ze de economie en de samenleving in een bepaalde richting duwen. Daarom heeft een bankenkeuze voor de consument zin. Je bank, dat ben jij.

Drie elementen maken een bank als vdk duurzaam:

  • Producten en diensten: we zorgen voor een consequent aanbod dat de klanten in staat stelt duurzaam met het eigen geld om te gaan.
  • Investeringen: de investeringen en de kredietverlening van de bank zelf vertrekken vanuit ethische en duurzame normen.
  • Inbedding: vdk bank is een lokale bank, met een menselijke schaal en een solidair bestuur. Dat zorgt ervoor dat de eigen regio er wel bij vaart, dat we dicht bij de mensen staan en dat er op lange termijn wordt gedacht en gewerkt.

Enkele highlights uit het rapport

Hoogste klimaatambitie: niet meer stijgen dan 1,5 °C. Gezien de hoogdringendheid van de klimaatcrisis wordt de lat hoog gelegd. vdk bank zal haar eigen werking en haar investerings-en kredietpolitiek zo verder ontwikkelen dat het in lijn ligt met het scenario voor maximumtemperatuurstijging met 1,5 °C. Om duidelijk te maken dat dit geen vage ambities zijn, stellen we een ‘science based target’ op, dat onafhankelijk en wetenschappelijk wordt gecontroleerd.

Sterke nieuwe partners: om deze doelstelling en andere milieudoelstellingen te halen, versterkt vdk bank zich met Vlaamse know how. Zo werden recent samenwerkingsakkoorden gesloten met Bond Beter Leefmilieu en met de klimaatexperts van Futureproofed om de eigen werking en initiatieven nog te optimaliseren.

Europese wetgeving als hefboom voor duurzaam beleggingsaanbod: recente Europese wetgeving heeft als belangrijke doelstelling om greenwashing tegen te gaan en om het duurzaam gehalte van financiële producten op een vergelijkbare en gestandaardiseerde manier te kunnen inschatten. Op basis daarvan zal vdk bank haar fondsenaanbod verduurzamen, en in de nabije toekomst in haar eigen advisering enkel nog fondsen naar voor schuiven die zich inschrijven in het artikel 8 of artikel 9 van de Europese ‘Sustainable Finance Disclosure Regulation’.

Lees hieronder het volledige duurzaamheidsverslag. 

Contact