Wegwijs in een wereld van chaos en complexiteit

In de 16 jaar dat MO* de vinger aan de pols houdt, is de wereld er niet eenvoudiger op geworden. Gie Goris neemt ons mee op de rollercoaster.

Gie Goris - MO*
We leven in een chaosmodel: een wereld die niet weet waar het naartoe gaat en die de bedreigingen exponentieel ziet.
Gie Goris

Hoofdredacteur MO*

Een van de grote redenen voor de wereldwijde wanorde is de migratie: 1 op 113 mensen in de wereld is op de vlucht. Een land als Oeganda doet zijn best om Congolese vluchtelingen op te vangen. De buurlanden van Syrië hebben het lastig. In Europa en de VS zorgt het voor een verstoring van het politieke evenwicht. Ook op het vlak van klimaat en milieu nemen de bedreigingen exponentieel toe, maar het beleid volgt niet ...

Van: ‘wat overkomt ons?’ Naar: ‘wat kunnen we doen?’

“In een wereld die steeds chaotischer wordt, vraagt de lezer een nieuw soort journalistiek,” geeft Gie Goris aan. “Niet enkel: ‘leg ons uit wat er aan de hand is’, maar ook: ‘geef ons zicht op wat er kan gebeuren’, en vooral: ‘geef ons een idee van wie oplossingsgericht bezig is’. Die oplossingen komen vaak niet van het nationale beleid. Daar zit alles vast. Ze komen eerder van onderuit: het lokale en stedelijke niveau, grassroots initiatieven ...”.

Onafhankelijk, niet onverschillig

De meeste mensen kennen MO* wellicht als bijlage van Knack. Roularta zorgt immers kosteloos voor de verspreiding en drukt het MO* magazine tegen kostprijs. Toch is MO* een onafhankelijk mondiaal nieuwsplatform van Wereldmediahuis: een vzw opgericht door ngo’s als 11.11.11, Broederlijk Delen, Vredeseilanden en Fairtrade Belgium, en ook mee gefinancierd met overheidssubsidies. MO* beschikt over een eigen kern van competente journalisten, die de tijd en de ruimte krijgen om mondiale thema’s grondig uit te spitten. Bijvoorbeeld door consequent te berichten over het bijna vergeten conflict in Libië.

MO* Covers
Wie kwetsbaar is een stem geven en wie macht heeft het leven iets ongemakkelijker maken.
MO*

magazine

Objectief, maar combattief

MO* stelt zich onafhankelijk op van politieke kleur en levensbeschouwing. “Maar,” zo benadrukt Gie Goris, “dat betekent niet dat we ons los van elke keuze opstellen. In de kloof tussen arm en rijk hebben wij een voorkeur voor wie aan de onderkant staat.” Gie verwijst naar een recent artikel in de New York Times: “The true mission of media is to comfort the afflicted and to afflict the comfortable.”  Wat hij vertaalt als: “Wie kwetsbaar is een stem geven en wie macht heeft het leven iets ongemakkelijker maken. Dat maakt de MO* redactie waar door goed uit te leggen hoe het er in de wereld aan toe gaat.”

Slow journalism voor 204.000 actieve lezers

Gie: “In een wereld van fast en vaak ook fake news kiest MO* voor slow journalism. De genuanceerde artikels en dossiers verschijnen in een papieren magazine, maar zijn ook gratis toegankelijk via de website mo.be en sociale media. MO* ziet zich duidelijk niet als een marginaal medium, maar wil een ruimer publiek bereiken.” De objectieve CIM-cijfers geven hem gelijk. MO* magazine telt momenteel zo’n 204.000 actieve lezers.

MO* - Gie Goris
Onze wereld heeft behoefte aan mensen die bewuste keuzes maken: vanuit duurzaamheid, solidariteit en gelijkheid.
Gie Goris

Hoofdredacteur MO*

Bewuste keuzes maken ... ook als klant van een bank

Vorig jaar is MO* overgestapt van een grootbank naar vdk bank voor de dagelijkse verrichtingen. Gie Goris: “Het zit een beetje in ons DNA om kritisch te zijn op de financiële sector, zeker na 2008. vdk bank kiest als duurzaam ethische bank bewust en consequent om weg te blijven van financiële buitensporigheden en diensten die gevaarlijk zijn. Klant zijn bij een bank is ook een vorm van maatschappelijke keuze. Onze wereld heeft behoefte aan mensen die bewuste keuzes maken: vanuit duurzaamheid en solidariteit, vanuit een samenleving die zoekt naar meer gelijkheid.”

MO* kan je steun goed gebruiken

Recent gingen de jaarsubsidies van MO* flink omlaag. Wil jij mondiale journalistiek een ruggensteuntje geven? Dat kan door een jaarabonnement van €28 te nemen op het magazine. Of door voor €4 per maand steunend ‘ProMO*’-lid te worden, met heel wat voordelen. 

Contact