Advies van ervaringsdeskundigen

Het Netwerk tegen Armoede werkt aan een positieve beeldvorming van mensen in armoede en tekent mee het armoedebeleid uit. "Onze verenigingen zijn maximaal in handen van mensen die zelf in armoede leven. Het voorzitterschap van ons netwerk wordt zo gedeeld tussen een collega die professioneel bezig is met armoede en een ervaringsdeskundige." Die aanpak onderscheidt het netwerk van andere organisaties. De leden luisteren naar de signalen van mensen in armoede en reiken beleidsmakers heldere handvaten aan om de problematiek terug te dringen in Vlaanderen. "De experten zijn niet de beleidsmakers, het zijn de mensen die in armoede leven." Een sociaal ambitieuzer klimaatbeleid staat hoog op de agenda van het Netwerk tegen Armoede. "Als je maatregelen neemt die een effect hebben op mensen in armoede, betrek hen er dan bij. Zij kennen de gevolgen ervan het beste."

Netwerk tegen Armoede - David de Vaal
Als je maatregelen neemt die een effect hebben op mensen in armoede, betrek hen er dan bij.
David de Vaal

Coördinator bij Netwerk tegen Armoede

Sociale klimaatmaatregelen

Mensen in armoede ondervinden de grootste nadelen van de klimaatopwarming. "Neem nu huisvesting: mensen met een laag inkomen zijn aangewezen op de onderste lagen van de huurmarkt. De kwaliteit van die woningen is dikwijls niet bijzonder, waardoor het gezinsbudget opgaat aan hoge energierekeningen." Het Netwerk tegen Armoede wil eigenaars van een huurwoning stimuleren om te investeren in isolatie. "Het is heel moeilijk om daar bereidheid voor te vinden. Eigenaars zijn niet zo snel geneigd om extra te isoleren, want voor hen is het een extra kost. Of ze rekenen de investering door in de huurprijs, wat de woningen weer minder betaalbaar maakt." Het netwerk ziet de win-winoplossing in overheidssteun voor eigenaars die een woning verhuren aan mensen met een laag inkomen, voor een lage huurprijs.

Netwerk tegen Armoede - David de Vaal
Extra investeringen in treinen, bussen en trams, zeker in die regio’s, verkleint het risico op sociaal isolement, is beter voor het milieu en komt ten goede aan mensen met een laag inkomen.
David de Vaal

Coördinator bij Netwerk tegen Armoede

In een sociaal ambitieus klimaatbeleid is ook het openbaar vervoer een prioriteit. "De helft van de mensen met een laag inkomen hebben geen wagen. Zij zijn volledig afhankelijk van het openbaar vervoer. Omdat wonen duurder wordt in de steden, zijn ze vaak aangewezen op woningen in de periferie. Tegelijk merken we een afbouw van het openbaar vervoer, vooral in de stadsranden. Extra investeringen in treinen, bussen en trams, zeker in die regio’s, verkleint het risico op sociaal isolement, is beter voor het milieu en komt ten goede aan mensen met een laag inkomen."

Oproep tot meer solidariteit

David merkt een Mattheus-effect in Vlaanderen, waarbij de armen armer worden en de rijken rijker. "Vandaag wordt er wel rekening gehouden met armoede, maar een fundamentele keuze om daar een prioriteit van te maken is er niet. Hoewel we armoede zouden afbouwen tegen 2020 zijn de algemene armoedecijfers gestagneerd en de cijfers van kinderarmoede gestegen. De uitdaging bestaat erin om een draagvlak te creëren dat voldoende groot is om maatschappelijke veranderingen door te voeren en resoluut te kiezen voor armoedebestrijding." Het netwerk roept op tot meer solidariteit om die tendens te doorbreken. "We vertrekken te vaak vanuit een idee dat het systeem misbruikt gaat worden, terwijl het niet opnemen van sociale rechten grotere gevolgen heeft dan sociale fraude."

Bij de klimaatproblematiek wordt er nog te weinig gezocht naar een verbinding tussen een klimaatbeleid en een sociaal beleid, meent David. "En dat terwijl mensen in armoede net niet degenen zijn met een grote ecologische voetafdruk. Zij zijn degenen die zoeken naar alternatieven in tweedehandswinkels, op de huurmarkt, voor hun verplaatsingen …"

Programma’s voor ondernemers

Ook bedrijven hebben een belangrijke rol in een sociaal inclusieve maatschappij. Het Netwerk tegen Armoede wil de inspanningen van ondernemers in Vlaanderen uitbouwen via een coachingstraject voor hr-afdelingen om kwetsbare medewerkers te ondersteunen, via consumentenpanels met mensen in armoede, en met gericht advies over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het netwerk nodigt ondernemers uit om mee te werken aan de beeldvorming van mensen in armoede en deel te nemen aan projecten die armoede structureel aanpakken, zoals energiezuinig wonen voor armere gezinnen.

Contact