Onze reactie op de 'move your money' artikels in de pers.

Onze reactie op de 'move your money' artikels in de pers.

Beste

Deze ochtend verschenen in digitale versies van de Tijd en de Standaard artikels over de ‘move your money’ campagne, waarbij ondertekenaars van een petitie zich engageren om hun geld naar een klimaatvriendelijke bank te verplaatsen indien het beleid van hun huidige bank niet in lijn wordt gebracht met het klimaatakkoord van Parijs. Een concrete getuigenis ging over één van de initiatiefnemers die inmiddels zijn middelen naar vdk bank had verplaatst. Een positief verhaal voor onze instelling dus.

Jammer genoeg verwijzen de artikels ook naar de bankwijzer van Fairfin waarin o.a. werd opgenomen dat vdk bank zwak presteert voor haar klimaatbeleid. Graag geven we hier wat extra duiding over:

De bankwijzer studie dateert uit 2017 en algemeen scoorde vdk bank in deze studie goed, met uitstekende scores inzake mensenrechten, arbeidsrechten en uitsluiting van wapens.
Op het onderdeel klimaat scoorde vdk bank inderdaad het minst goed. Alhoewel het nog steeds de derde plaats bekleedt van alle banken die actief zijn in België, schoot vdk bank onmiddellijk in actie om haar beleid te versterken. Inmiddels werden reeds volgende maatregelen genomen:

vdk bank ondertekende de www.signformyfuture.be campagne die uitdrukkelijk vraagt om te streven naar een maximale temperatuursstijging van 1,5°C zoals voorzien in het Klimaatakkoord van Parijs;
vdk bank legt in de komende tijd de laatste hand aan een verscherping van haar herbeleggingsbeleid door een herziening van de vdk-code duurzaam en ethisch bankieren. Deze code is ook van toepassing op de volledige balans – dit wil zeggen de bankportefeuille en de kredietverlening –  alsook op het vdk Sustainable Flex Fund.
Ook in haar dagelijks operationeel beleid heeft vdk bank maatregelen genomen voor een sterk klimaatbeleid, dit o.m. in haar aankoopbeleid, een energiecoachingtraject, een samenwerking met BOS+ en de green deal gedeelde mobiliteit die autodelen, carpoolen en fietsdelen promoot.

Met deze maatregelen zijn we ervan overtuigd dat we bij een volgende bankwijzer van Fairfin een betere score inzake klimaatbeleid zullen kunnen voorleggen. Blijf ons zeker volgen via onze website of sociale media en blijf op de hoogte van onze initiatieven. 

vdk bank blijft bij de invulling van het brede begrip duurzaamheid focussen op drie dimensies: het milieu aspect, het sociale aspect en de economische dimensie. Het blijft zich in het Belgisch bankenlandschap differentiëren en verenigt duurzaamheid met het aanbieden van traditionele financiële dienstverlening zoals het verstrekken van betaalkaarten, het beschikbaar stellen van ATM’s, en medewerkers in het vestigingennet die zorgen voor financiële educatie. In die optiek blijft vdk bank een unieke combinatie van een traditionele retailbank met een duurzame aanpak in alle aspecten van haar activiteiten.