MyTrustO stopt de verarmingsmachine door schulden duurzaam ethisch in te vorderen.

MyTrustO stopt de verarmingsmachine door schulden duurzaam ethisch in te vorderen.

De klassieke schuldvorderingsprocedure kost
stukken van mensen en het maakt mensen stuk.”

Annemie Verhoeven, beweging.net Antwerpen, medestichtster MyTrustO team
 

 

 

 

 

 

 

 

Er moet niet veel gebeuren om in een schuldenput terecht te komen: langdurige ziekte, echtscheiding, werkloosheid… Liefst 680.000 Vlamingen hebben moeite om het hoofd boven water te houden: onbetaalde ziekenhuis-, energie- en telecomrekeningen… Wie eenmaal in het schuldvorderingssysteem zit, wordt meegezogen in een moeras van kosten. Zo kan een onbetaalde factuur van 100 euro door het domino-effect van invorderingskosten oplopen tot liefst 1.038 euro. En dan heeft de schuldeiser nog geen cent teruggezien.

Dit systeem is een verarmingsmachine: het pakt de mensen met schulden de moed en de mogelijkheid af om terug te betalen op eigen kracht. De juridische molen wordt extra belast en ook de schuldeiser krijgt uiteindelijk weinig terug.

Perspectief bieden

MyTrustO stopt die destructieve machine voor ze mensen kan beginnen vermalen. Voor de kostenlawine naar beneden komt, brengt MyTrustO de persoon met schulden, de deurwaarder en de schuldeisers bijeen om een realistisch terugbetalingsplan te maken. Zo krijg je een echt perspectief om je op eigen krachten weer uit de schulden te werken. VDK steunt dit initiatief van harte en tekende als eerste bank met MyTrustO de EVI-gedragscode voor Ethisch Verantwoord Invorderen.

We mochten op bezoek bij de ‘4 musketiers’ die MyTrustO op de rails hebben gezet: de gerechtsdeurwaarder die het concept bedacht, Annemie Verhoeven en Marc Wellens van beweging.net Antwerpen en Godfried Van de Perre, gepensioneerd jurist en MyTrustO vrijwilliger.

Van kleine schuld tot lawine

Annemie Verhoeven begint haar verhaal met een gruweldossier: een onbetaalde ziekenhuisfactuur uit 2009 van ‘slechts’ 49,6 euro. Het ziekenhuis schakelde automatisch een incassobureau in en vanaf dan begonnen de kosten te lopen: aanmaningen, dagvaarding, betekening, vonnissen, (loon)beslag… Intussen heeft de schuldenaar al 2.600 euro kosten betaald, maar moet die nog altijd 600 euro vereffenen. “Het ziekenhuis,” zegt Annemie, “is zich niet bewust van die kostenstroom en de ellende die dit meebrengt. Het resultaat is dat mensen in een uitzichtloze situatie terechtkomen. Zo verliezen ze hun waardigheid en de kans om zelf hun lot in handen te nemen. En ook de schuldeiser wordt nauwelijks vergoed. MyTrustO zorgt dat mensen hun rekeningen alsnog betalen en dat bedrijven alsnog hun schulden invorderen: op ethisch verantwoorde wijze.”

Het huidige systeem:
schulden als een Sisyfus-berg

Het huidige schuldvorderingssysteem zet het gekende zelfredzaamheidsmotto van ontwikkelingshulp op zijn kop: ‘geef de kansarme geen vis, geef hem een net om zelf vis te vangen’. De klassieke schuldvordering pakt dit visnet juist af: het legt beslag op het loon, het huis… Of bijvoorbeeld de bestelwagen en machines van de elektricien die door ziekte in de schulden is geraakt. De kostenlawine die volgt, maakt deze mensen totaal machteloos en afhankelijk. Het nefaste is dat mensen die hun schulden echt willen terugbetalen, sterk gehandicapt worden door het systeem. Het wordt hen onmogelijk gemaakt. Ze zinken weg in hulpeloosheid.

Draai de zaken om: van hulpeloosheid naar zelfredzaamheid

MyTrustO draait de hele zaak om voor mensen met schulden. In plaats van passief te wachten tot de deurwaarder aanklopt en het domino-effect van kosten start, neemt de schuldenaar zelf het initiatief. Bij MyTrustO maakt een deurwaarder een vermogensfoto op van alle schulden, je vermogen en je inkomen. Op basis daarvan stelt deze ambtenaar een afbetalingsplan op en zoekt het akkoord van alle schuldeisers.

Win-win voor alle partijen.

MyTrustO stopt de kostenstroom voor die echt op gang komt en vermijdt beslag. Zo behouden mensen met schulden de slagkracht om al hun schuldeisers stap voor stap terug te betalen. Bovendien wordt onze justitie ontlast van eindeloze procedures. Ook OCMW’s en CAW’s krijgen minder mensen over de vloer voor ondersteuning of schuldenbemiddeling. Onze hele maatschappij wordt er beter van. Want in plaats van blind wraak te nemen en zo kosten te creëren die onze hele samenleving uiteindelijk zelf cash betaalt, zorg je ervoor dat de schuldenaar zijn oorspronkelijke schuld echt zelf afbetaalt. Dit zit ook in de naam ‘MyTrustO’: ‘Trust’ van vertrouwen in jezelf en de ander - om terug te betalen en terugbetaald te worden - met als eindresultaat ‘O’ euro schulden.

MyTrustO wil rust en perspectief brengen voor de
hoofdspelers in het verhaal: de schuldenaar én de schuldeiser.”

Marc Wellens, beweging.net Antwerpen, medestichter MyTrustO team
 

Voor- en tegenstanders

Heel wat gerechtsdeurwaarders willen meewerken met het MyTrustO systeem. Het past immers perfect bij hun rol als openbaar ambtenaar en officiële schuldbemiddelaar. Toch is er ook tegenstand. Wat niet hoeft te verwonderen. De vraag die je hierbij moet stellen is: wie verdient er geld aan die kostenlawine? Marc Wellens stelt het zo: “Schulden zijn in het huidige systeem een verdienmodel geworden. Men spreekt dan ook gaandeweg van een schuldvorderingsindustrie. Er is een wanverhouding ontstaan tussen de eigenlijke schuld en de oplopende uitvoeringskosten. MyTrustO wil rust en perspectief brengen voor de hoofdspelers in het verhaal: de schuldenaar én de schuldeiser. MyTrustO wil het gezond verstand laten zegevieren en gaat voor een verhaal met een goed einde. Veroorzaak geen nieuwe miserie. Zorg dat mensen met schulden die zelf kunnen terugbetalen“

Veel schuldeisers weten niet welke destructieve
machine ze in gang zetten met schuldinvordering.”

Annemie Verhoeven, beweging.net Antwerpen, medestichtster MyTrustO team
 

Ook schuldeisers als partners: de EVI-gedragscode.

Annemie Verhoeven benadrukt dat veel schuldeisers niet weten welke destructieve machine ze in gang zetten met schuldinvordering. Dan is MyTrustO efficiënter. Omdat er geen extra kosten gemaakt worden, krijgt de schuldeiser zijn vordering sneller en optimaler terugbetaald. Bovendien past deze faire aanpak zoveel beter in de trend van ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’: MVO. Daarom ontwikkelde MyTrustO ook een gedragscode voor Ethisch Verantwoord Invorderen (EVI). VDK heeft die als eerste bank ondertekend en ondersteunt MyTrustO voluit. MyTrustO is intussen bijna anderhalf jaar actief. Na de lancering in Antwerpen is de dienstverlening nu beschikbaar in heel Vlaanderen. Dat is meer dan ooit nodig als je weet dat in Vlaanderen eind 2015 liefst 547.515 wanbetalingen werden geregistreerd: een stijging met 4,7% tegenover 2014.

Hart genoeg? Bedankt voor uw feedback!

Wilt u hier graag meer over kwijt?
Stuur een mailtje naar: hartgenoeg@vdk.be

Bekijk hier de volledige VDK-nieuwsbrief 'Hart Genoeg?'