Corporate governance

Corporate governance

Aandeelhouders

De aandeelhoudersstructuur is historisch bepaald.

vdk werd in 1926 opgericht op initiatief van de Gentse, christelijk geïnspireerde, sociale beweging. De aandeelhouders zijn van bij de oprichting natuurlijke personen en sociale organisaties uit de christelijke arbeidersbeweging (syndicaten, mutualiteiten, coöperaties,…).

Tussen een aantal aandeelhouders die in onderling overleg optreden, werd een aandeelhoudersovereenkomst afgesloten.

Via deze aandeelhoudersovereenkomst wensen de toegetreden aandeelhouders, welke tevens ook de meerderheid van de aandelen aanhouden, in het belang van vdk een stabiele aandeelhoudersstructuur in stand te houden en de verdere autonome ontwikkeling te steunen.

De vertegenwoordigers van de relevante aandeelhouders in de raad van bestuur gaan het engagement aan bij te dragen tot de stabiliteit, een duurzame ontwikkeling en een deugdelijk bestuur van de bank, waarbij steeds gestreefd wordt naar een evenwicht tussen de bevoegdheden van de raad van bestuur en de autonome beleidsprerogatieven van het directiecomité.

De engagementen van deze aandeelhouders werden opgenomen in een “Charter van de betekenisvolle en relevante aandeelhouders”.

Beleidsstructuur

Met betrekking tot de beleidsstructuur wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de verantwoordelijkheid van:

  • de managementfunctie, uitgeoefend door de effectieve leiders, uitvoerende bestuurders, zetelend in het directiecomité;
  • de toezichtfunctie, uitgeoefend door de niet-uitvoerende bestuurders, in het bijzonder (maar niet exclusief) door de leden van de gespecialiseerde comités van de raad van bestuur;
  • de beleidsfunctie uitgeoefend door de uitvoerende en de niet-uitvoerende bestuurders samen, verenigd in de raad van bestuur.

Bekijk het jaarverslag
Bekijk het organogram

Risicobeheer

Voorzichtigheid in de risico-acceptatiepolitiek, samen met de permanente risico-opvolging en -controle zijn sleutelfactoren in de succesvolle uitoefening van het bancaire metier.

De algemene risicoappetijt binnen vdk is laag. De centrale doelstelling bij het risicobeleid is gericht op de optimalisatie van de langetermijnrendabiliteit bij een aanvaardbare risicograad. De globale risicokwaliteit geldt hierbij als prioritaire beleidsregel.

De raad van bestuur keurt de algemene krachtlijnen met betrekking tot het risicoprofiel, -beleid en –beheer goed, en legt de risicotolerantie vast voor alle werkzaamheden van de bank.

In dit verband hecht de raad van bestuur zijn goedkeuring aan en gaat het regelmatig over tot de toetsing van de strategieën en beleidslijnen voor het aangaan, beheren, opvolgen en beperken van de risico’s waaraan de bank is blootgesteld of blootgesteld kan worden.

vdk bank beschikt over de nodige interne beleidslijnen, organisatiestructuur, procedures en beleidsinstrumenten om adequaat de geïdentificeerde risico’s te monitoren en te beheersen.

Bekijk het jaarverslag

Beloningsbeleid (jaarverslag)

Het beloningsbeleid wordt als een essentieel element van ‘deugdelijk bestuur’ beschouwd en is als dusdanig ingeschreven in de politiek van de bank van duurzaam ondernemen.

Als belangrijke principes geldt er dat het beloningsbeleid:

  • geenszins in excessieve beloningen voorziet;
  • niet aanzet tot buitensporig risicogedrag, daarentegen overeenstemt met en bijdraagt tot een passende en doeltreffende risicobeheersing;
  • aansluit bij de strategische doelstellingen, de risicotolerantie, de ethische en maatschappelijke ondernemingswaarden van de onderneming en haar lange termijndoelstellingen inzake duurzame groei en rendabiliteit;
  • in overeenstemming is met de beginselen die betrekking hebben op de bescherming van cliënten en beleggers.

Bekijk het jaarverslag

Voorkoming van belangenconflicten

Om belangenconflicten met een mogelijke negatieve impact te voorkomen, te beperken of te beheren en om te garanderen dat de relevante betrokken personen kunnen handelen met de passende onafhankelijkheid; werden passende organisatorische en procedurele maatregelen getroffen in de diverse geledingen binnen vdk in de relatie met de diverse stakeholders.

vdk beschouwt deze maatregelen als een afdoend antwoord om in geval van potentiële belangenconflicten haar onafhankelijk handelen in redelijke mate te garanderen, zodat een aanzienlijk reputatierisico wordt voorkomen.

Bestuurders & hun externe mandaten

Marc Buysse

Bekijk de mandaten

vennootschap + rechtsvorm vestigingsplaats zetel functie notering
Bedrijvencentrum De Punt nv Kerkstraat 108
9050 Gentbrugge
bestuurder N
Startpunt Kerkstraat 108
9050 Gentbrugge
bestuurder N
Volksvermogen nv Ravensteinstraat 2 bus 05
9000 Gent
bestuurder N

Jean-Paul Corin

Bekijk de mandaten

vennootschap + rechtsvorm vestigingsplaats zetel functie notering
Het Volk cvba Wiedauwkaai 27/C
9000 Gent
bestuurder N
Gewestelijke Maatschappij Voor
De Kleine Landeigendom Het Volk cvba
Ravensteinstraat 12
9000 Gent
bestuurder N
Centrale Voor Huisvesting -
Arrondissement Gent cvba
Ravensteinstraat 12
9000 Gent
bestuurder N
Volksvermogen nv Ravensteinstraat 2 bus 05
9000 Gent
bestuurder N
Volkshaard cvba Ravensteinstraat 12
9000 Gent
bestuurder N
Thuiszorgwinkels Midden-Vlaanderen cvba Industriepark 1
9052 Zwijnaarde
bestuurder N
Gentco bvba Korenlei 20
9000 Gent
bestuurder N

Johan De Roo*

Johan De Schamphelaere

Bekijk de mandaten

vennootschap + rechtsvorm vestigingsplaats zetel functie notering
Centrale Voor Huisvesting -
Arrondissement Gent cvba
Ravensteinstraat 12
9000 Gent
bestuurder N
Volksvermogen nv Ravensteinstraat 2 bus 05
9000 Gent
bestuurder N

Rein De Tremerie

Bekijk de mandaten

vennootschap + rechtsvorm vestigingsplaats zetel functie notering
Volksvermogen nv Ravensteinstraat 2 bus 05
9000 Gent
lid directiecomité N
Het Volk cvba Wiedauwkaai 27/C
9000 Gent
bestuurder N

Lieve Logghe

Bekijk de mandaten

vennootschap + rechtsvorm vestigingsplaats zetel functie notering
Fortia Energia S.L. Calla de la Bausa 21, Planta 2
28033 Madrid
bestuurder N

Paul Matthys

Bekijk de mandaten

vennootschap + rechtsvorm vestigingsplaats zetel functie notering
Dynactionize nv Schillerstraat 8
2050 Antwerpen
gedelegeerd bestuurder N
Dynactionize gmbh (dochter) Pradlerstrasse 31
6020 Innsbruck (Oostenrijk)
bestuurder N
Dynactionize Ltd

Regent House, Bath Avenue
WV14EG Wolverhampton (UK)

bestuurder N
Dynactionize Inda Private Ltd 6te floor, Alapatt Heritage Building, MG Road
Kochi, Ernakulum - 682035 Kerala (India)
bestuurder N
Het Eerste Uur cvba Mereldreef 16
2980 Halle-Zoersel
voorzitter raad van bestuur N
De Vrienden van de Kromme Boom cvba Eikstraat 81
9041 Oostakker
voorzitter
raad van bestuur
N
PureSemois bvba Coupure Links 1
9000 Gent
zaakvoerder N
Tertio Millennio CVBA Louis Frarynlaan 75
2050 Antwerpen
bestuurder N
Louppe Management sa Rue Neuve 50
6810 Jamoigne
bestuurder N

Mario Pauwels

Bekijk de mandaten

vennootschap + rechtsvorm vestigingsplaats zetel functie notering
Centrale Voor Huisvesting -
Arrondissement Gent cvba
Ravensteinstraat 12
9000 Gent
bestuurder N
Gewestelijke Maatschappij Voor
De Kleine Landeigendom Het Volk cvba
Ravensteinstraat 12
9000 Gent
bestuurder N
Het Volk cvba Wiedauwkaai 27/C
9000 Gent
bestuurder N
Volksvermogen nv Ravensteinstraat 2 bus 05
9000 Gent
bestuurder N
Volkshaard cvba Ravensteinstraat 12
9000 Gent
bestuurder N
Gentco cvba Korenlei 20
9000 Gent
gedelegeerd
bestuurder
N

Bart Romanus

Bekijk de mandaten

vennootschap + rechtsvorm vestigingsplaats zetel functie notering
Bedrijvencentrum De Punt nv Kerkstraat 108
9050 Gent
bestuurder N

Veronique Smetrijns*

Leen Van den Neste

Bekijk de mandaten

vennootschap + rechtsvorm vestigingsplaats zetel functie notering
Retail Estates - openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap Industrielaan 6
1740 Ternat
bestuurder J
 Xior Student Housing Mechelsesteenweg 34 B
2018 Antwerpen
bestuurder J
CPP-Incofin cvba Ravensteinstraat 1
9000 Gent
bestuurder N
Centrale Voor Huisvesting -
Arrondissement Gent cvba
Ravensteinstraat 12
9000 Gent
bestuurder N
Gentco cvba Korenlei 20
9000 Gent
bestuurder
(vaste vertegenwoordiger vzw CCD)
N
K.A.A. Gent cvba met sociaal oogmerk Ottergemsesteenweg Zuid 808
9000 Gent
bestuurder N

Frank Vereecken

Bekijk de mandaten

vennootschap + rechtsvorm vestigingsplaats zetel functie notering
Accent Fund nv Kortrijksesteenweg 302
9000 Gent
bestuurder N
Vectis Private Equity III Arkiv nv Stratem 11
9880 Aalter
bestuurder (vaste vertegenwoordiger VDK) N
Vectis Participaties II Stratem 11
9880 Aalter
bestuurder (vaste vertegenwoordiger VDK) N

Louis Vervloet

Bekijk de mandaten

vennootschap + rechtsvorm vestigingsplaats zetel functie notering
Centrale Voor Huisvesting -
Arrondissement Gent cvba
Ravensteinstraat 12
9000 Gent
voorzitter
raad van bestuur
N
Gewestelijke Maatschappij Voor De Kleine
Landeigendom Het Volk cv
Ravensteinstraat 12
9000 Gent
voorzitter
raad van bestuur
N
Volksvermogen nv Ravensteinstraat 2 bus 05
9000 Gent
bestuurder N
Volkshaard cvba Ravensteinstraat 12
9000 Gent
voorzitter
raad van bestuur
N
Gentco cvba Korenlei 20
9000 Gent
voorzitter
raad van bestuur
N

François Mattelaer

Bekijk de mandaten

vennootschap + rechtsvorm vestigingsplaats zetel functie notering
Dilun GCV Graaf Jansdijk 431
8300 Knokke-Heist
Zaakvoerder N

Frank Verhaegen

Bekijk de mandaten

vennootschap + rechtsvorm vestigingsplaats zetel functie notering
Gimv nv Karel Oomsstraat 37
2018 Antwerpen
bestuurder J
Caloritum nv Rijnkaai 37
2000 Antwerpen
bestuurder N
NAMÉ Recycling nv Ulensstraat 86 bus 6
1080 Sint-Jans-Molenbeek
vaste vertegenwoordiger N
FINAX nv Begijnenvest 113
2000 Antwerpen
bestuurder N
Bank J. Van Breda & C° Ledeganckkaai 7
2000 Antwerpen
bestuurder N

Vincent Van Peteghem*

* geen externe mandaten

William Van Erdeghem

Bekijk de mandaten

vennootschap + rechtsvorm vestigingsplaats zetel functie notering
Pensioenfonds metaal OFP Ravensteingalerij 4 bus 7
1000 Brussel
bestuurder N
ACV-CSC METEA Pagodenlaan 1-3
1020 Brussel
bestuurder N
Fonds voor bestaanszekerheid metaalverwerkende nijverheid pc 111 Ravensteingalerij 27 bus B7
1000 Brussel
bestuurder N

Michael Voordeckers*

* geen externe mandaten

Piet Verbrugge

Bekijk de mandaten

vennootschap + rechtsvorm vestigingsplaats zetel functie notering
Aerocircular nv Nieuwpoortsesteenweg 887 bus 40
8400 Oostende
bestuurder N
ABV Invest nv Avenue J.F. Kennedy 44
1855 Luxemburg
bestuurder N