Corporate governance

Corporate governance

Aandeelhouders

De aandeelhoudersstructuur is historisch bepaald.

vdk werd in 1926 opgericht op initiatief van de Gentse, christelijk geïnspireerde, sociale beweging. De aandeelhouders zijn van bij de oprichting natuurlijke personen en sociale organisaties uit de christelijke arbeidersbeweging (syndicaten, mutualiteiten, coöperaties,…).

Een aantal aandeelhouders, zowel natuurlijke personen als rechtspersonen/verenigingen die allen aansluiten bij de Gentse Christelijke Arbeidersbeweging hebben een aandeelhoudersovereenkomst ondertekend met de bedoeling in het belang van vdk een stabiele aandeelhoudersstructuur in stand te houden en de verdere autonome ontwikkeling van vdk te steunen. Deze in onderling overleg optredende aandeelhouders bezitten tussen 45% en 46% van de aandelen.

Deze relevante aandeelhouders zijn als betekenisvolle aandeelhouders vertegenwoordigd in de raad van bestuur en nemen aldus actief deel aan de uitstippeling van een gezond en voorzichtig algemeen beleid, het toezicht op dit beleid en de aanstelling van de leden van het directiecomité. Hun vertegenwoordigers gaan daarbij het engagement aan bij te dragen tot de stabiliteit, een duurzame ontwikkeling en een deugdelijk bestuur van de bank.

Beleidsstructuur

Met betrekking tot de beleidsstructuur wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de verantwoordelijkheid van:

  • De managementfunctie, uitgeoefend door de effectieve leiders, uitvoerende bestuurders, zetelend in het directiecomité
  • De toezichtfunctie, uitgeoefend door de niet-uitvoerende bestuurders, in het bijzonder (maar niet exclusief) door de leden van de gespecialiseerde comités van de raad van bestuur
  • De beleidsfunctie uitgeoefend door de uitvoerende en de niet-uitvoerende bestuurders samen, verenigd in de raad van bestuur

Bekijk het jaarverslag
Bekijk het organogram

Risicobeheer

Voorzichtigheid in de risico-acceptatiepolitiek, samen met de permanente risico-opvolging en -controle zijn sleutelfactoren in de succesvolle uitoefening van het bancaire metier en hebben, in het licht van de recente financiële crisissen, meer dan ooit hun belang en noodzakelijkheid bewezen.

vdk bank beschikt over de nodige interne beleidslijnen, organisatiestructuur, procedures en beleidsinstrumenten om adequaat de geïdentificeerde risico’s te monitoren en te beheersen.

Bekijk het jaarverslag

Beloningsbeleid (jaarverslag)

Het beloningsbeleid wordt als een essentieel element van ‘deugdelijk bestuur’ beschouwd en is als dusdanig ingeschreven in de politiek van de bank van duurzaam ondernemen.

Als belangrijke principes geldt er dat het beloningsbeleid:

  • Geenszins in excessieve beloningen voorziet
  • Niet aanzet tot buitensporig risicogedrag, daarentegen overeenstemt met en bijdraagt tot een passende en doeltreffende risicobeheersing
  • Aansluit bij de strategische doelstellingen, de risicotolerantie, de ethische en maatschappelijke ondernemingswaarden van de onderneming en haar lange termijndoelstellingen inzake duurzame groei en rendabiliteit
  • In overeenstemming is met de beginselen die betrekking hebben op de bescherming van cliënten en beleggers

Bekijk het jaarverslag

Voorkoming van belangenconflicten

Er werden passende organisatorische en procedurele maatregelen getroffen in de diverse geledingen binnen vdk en in de relatie met de diverse stakeholders om in geval van potentiële belangenconflicten het onafhankelijk handelen in redelijke mate te garanderen en een aanzienlijk reputatierisico te voorkomen.
 

Bekijk de verschillende maatregelen

Belangenconflicten tussen de aandeelhouders en vdk

De betekenisvolle en relevante aandeelhouders zijn vertegenwoordigd in de raad van bestuur en nemen aldus actief deel aan de uitstippeling van een gezond en voorzichtig algemeen beleid, het toezicht op dit beleid en de aanstelling van de leden van het directiecomité.

De aandeelhouders dienen hun fundamentele rol te spelen via hun vertegenwoordigers in de raad van bestuur.

Zij aanvaarden dat het beleid niet louter een instrument is in het uitsluitend belang van de aandeelhouders, maar rekening houdt met de belangen van alle deelgenoten en stakeholders van de vennootschap.

Belangenconflicten tussen de bestuurders en vdk

De bestuurders treden op in het uitsluitend belang van de vennootschap ten aanzien van de aandeelhouders, het cliënteel en het personeel.

De toepasselijke wettelijke bepalingen in verband met belangenconflicten van bestuurders en van leden van het directiecomité, meer bepaald respectievelijk artikel 523 en artikel 524ter van het wetboek van vennootschappen zullen worden nageleefd.

Een aantal gedragsregels in verband met belangenconflicten zijn opgenomen in de interne reglementen van de Raad van Bestuur en van het Directiecomité en in een aantal gedragscodes voor bestuurders.

Belangenconflicten tussen cliënten en vdk, tussen medewerkers en vdk en tussen cliënten en medewerkers

De medewerkers mogen geen eigen persoonlijk belang hebben bij het uitvoeren van transacties door de cliënt. Persoonlijke transacties die een belangenconflict kunnen creëren met vdk of met haar cliënteel zijn niet toegelaten. Medewerkers mogen zich niet persoonlijk tegenpartij stellen voor verrichtingen van vdk of van haar cliënteel.

De beleidslijnen, gedragsregels en codes die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met mogelijke belangenconflicten binnen vdk werden samengebracht in een “Deontologische code”

Meer bepaald wat belangenconflicten met betrekking tot de dienstverlening in financiële instrumenten betreft, werden passende organisatorische en procedurele maatregelen genomen om te verzekeren dat het belang van de cliënt primeert.

Het beleid inzake belangenconflicten werd opgesteld rekening houdend met de omvang en de organisatie van vdk en met de complexiteit van de door vdk aangeboden beleggingsdiensten en -activiteiten.

vdk zal bij de afhandeling van belangenconflicten steeds uitgaan van het principe dat het belang van de cliënt primeert op dat van de bank of van haar medewerkers.

Bestuurders & hun externe mandaten

Philippe Bockstael*

Marc Buysse

Bekijk de mandaten

vennootschap + rechtsvorm vestigingsplaats zetel functie notering
Bedrijvencentrum De Punt nv Kerkstraat 108
9050 Gentbrugge
bestuurder N
Centrale Voor Huisvesting -
Arrondissement Gent cvba
Ravensteinstraat 12
9000 Gent
bestuurder N
Gewestelijke Maatschappij Voor
De Kleine Landeigendom Het Volk cvba
Ravensteinstraat 12
9000 Gent
bestuurder N
Startpunt Kerkstraat 108
9050 Gentbrugge
bestuurder N
Volksvermogen nv Ravensteinstraat 2 bus 05
9000 Gent
bestuurder N
Volkshaard cvba Ravensteinstraat 12
9000 Gent
bestuurder N

Jean-Paul Corin

Bekijk de mandaten

vennootschap + rechtsvorm vestigingsplaats zetel functie notering
Het Volk cvba Wiedauwkaai 27/C
9000 Gent
bestuurder N
Gewestelijke Maatschappij Voor
De Kleine Landeigendom Het Volk cvba
Ravensteinstraat 12
9000 Gent
bestuurder N
Rerum Novarum cvba Martelaarslaan 17
9000 Gent
bestuurder N
Centrale Voor Huisvesting -
Arrondissement Gent cvba
Ravensteinstraat 12
9000 Gent
bestuurder N
Volksvermogen nv Ravensteinstraat 2 bus 05
9000 Gent
bestuurder N
Volkshaard cvba Ravensteinstraat 12
9000 Gent
bestuurder N

Johan De Roo*

Raphaël De Rycke*

Johan De Schamphelaere

Bekijk de mandaten

vennootschap + rechtsvorm vestigingsplaats zetel functie notering
CPP-Incofin cvba Ravensteinstraat 1
9000 Gent
bestuurder N
Centrale Voor Huisvesting -
Arrondissement Gent cvba
Ravensteinstraat 12
9000 Gent
bestuurder N
Volksvermogen nv Ravensteinstraat 2 bus 05
9000 Gent
bestuurder N

Rein De Tremerie

Bekijk de mandaten

vennootschap + rechtsvorm vestigingsplaats zetel functie notering
CPP-Incofin cvba Ravensteinstraat 1
9000 Gent
bestuurder N
Volksvermogen nv Ravensteinstraat 2 bus 05
9000 Gent
lid directiecomité N
Het Volk cvba Wiedauwkaai 27/C
9000 Gent
bestuurder N
Centrale Voor Huisvesting -
Arrondissement Gent cvba
Ravensteinstraat 12
9000 Gent
bestuurder N

Marc De Wilde

Bekijk de mandaten

vennootschap + rechtsvorm vestigingsplaats zetel functie notering
Volksvermogen nv Ravensteinstraat 2 bus 05
9000 Gent
bestuurder N
Impulse Microfinance
Investment Fund nv
Sneeuwbeslaan 20
2610 Wilrijk
bestuurder N

Lieve Logghe

Bekijk de mandaten

vennootschap + rechtsvorm vestigingsplaats zetel functie notering
ArcelorMittal Poland Al. J. Piłsudskiego 92
41-308 Dąbrowa Górnicza
bestuurder N

Paul Matthys

Bekijk de mandaten

vennootschap + rechtsvorm vestigingsplaats zetel functie notering
Dynactionize nv Schillerstraat 8
2050 Antwerpen
gedelegeerd bestuurder N
Dynactionize gmbh (dochter) Pradlerstrasse 31
6020 Innsbruck (Oostenrijk)
bestuurder N
Dynactionize Ltd

Regent House, Bath Avenue
WV14EG Wolverhampton (UK)

bestuurder N
Dynactionize Inda Private Ltd 6te floor, Alapatt Heritage Building, MG Road
Kochi, Ernakulum - 682035 Kerala (India)
bestuurder N
Het Eerste Uur cvba Mereldreef 16
2980 Halle-Zoersel
voorzitter raad van bestuur N
De Vrienden van de Kromme Boom cvba Eikstraat 81
9041 Oostakker
voorzitter
raad van bestuur
N
PureSemois bvba Coupure Links 1
9000 Gent
zaakvoerder N

Mario Pauwels

Bekijk de mandaten

vennootschap + rechtsvorm vestigingsplaats zetel functie notering
Centrale Voor Huisvesting -
Arrondissement Gent cvba
Ravensteinstraat 12
9000 Gent
bestuurder N
Gewestelijke Maatschappij Voor
De Kleine Landeigendom Het Volk cvba
Ravensteinstraat 12
9000 Gent
bestuurder N
Het Volk cvba Wiedauwkaai 27/C
9000 Gent
bestuurder N
Volksvermogen nv Ravensteinstraat 2 bus 05
9000 Gent
bestuurder N
Volkshaard cvba Ravensteinstraat 12
9000 Gent
bestuurder N
Gentco cvba Korenlei 20
9000 Gent
gedelegeerd
bestuurder
N

Bart Romanus*

Veronique Smetrijns*

Leen Van den Neste

Bekijk de mandaten

vennootschap + rechtsvorm vestigingsplaats zetel functie notering
Retail Estates - openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap Industrielaan 6
1740 Ternat
bestuurder J
 Xior Student Housing Mechelsesteenweg 34 B
2018 Antwerpen
bestuurder J
CPP-Incofin cvba Ravensteinstraat 1
9000 Gent
bestuurder N
Centrale Voor Huisvesting -
Arrondissement Gent cvba
Ravensteinstraat 12
9000 Gent
bestuurder N
Gentco cvba Korenlei 20
9000 Gent
bestuurder
(vaste vertegenwoordiger vzw CCD)
N
K.A.A. Gent cvba met sociaal oogmerk Ottergemsesteenweg Zuid 808
9000 Gent
bestuurder N

Frank Vereecken

Bekijk de mandaten

vennootschap + rechtsvorm vestigingsplaats zetel functie notering
Accent Fund nv Kortrijksesteenweg 302
9000 Gent
bestuurder N
CPP-Incofin cvba Ravensteinstraat 1
9000 Gent
bestuurder N
Vectis Private Equity III Arkiv nv Stratem 11
9880 Aalter
bestuurder (vaste vertegenwoordiger VDK) N
Vectis Participaties II Stratem 11
9880 Aalter
bestuurder (vaste vertegenwoordiger VDK) N

Louis Vervloet

Bekijk de mandaten

vennootschap + rechtsvorm vestigingsplaats zetel functie notering
Centrale Voor Huisvesting -
Arrondissement Gent cvba
Ravensteinstraat 12
9000 Gent
voorzitter
raad van bestuur
N
Gewestelijke Maatschappij Voor De Kleine
Landeigendom Het Volk cv
Ravensteinstraat 12
9000 Gent
voorzitter
raad van bestuur
N
Volksvermogen nv Ravensteinstraat 2 bus 05
9000 Gent
bestuurder N
Volkshaard cvba Ravensteinstraat 12
9000 Gent
voorzitter
raad van bestuur
N
Gentco cvba Korenlei 20
9000 Gent
voorzitter
raad van bestuur
N

François Mattelaer

Bekijk de mandaten

vennootschap + rechtsvorm vestigingsplaats zetel functie notering
Dilun GCV Graaf Jansdijk 431
8300 Knokke-Heist
Zaakvoerder N

Frank Verhaegen

Bekijk de mandaten

vennootschap + rechtsvorm vestigingsplaats zetel functie notering
Gimv nv Karel Oomsstraat 37
2018 Antwerpen
bestuurder J
Caloritum nv Rijnkaai 37
2000 Antwerpen
bestuurder N

Vincent Van Peteghem*

* geen externe mandaten