LEI-code

LEI-code: nieuwe identificatie voor rechtspersonen en ondernemingen

Beleggersbescherming, transparantie en risicobeheersing winnen steeds meer aan belang op de financiële markt en zijn ook voor vdk bank een prioriteit.

De wetgever legt in dit kader vanaf 3 januari 2018 een extra identificatieverplichting op aan alle rechtspersonen die transacties in financiële instrumenten, kortweg beleggingen, willen uitvoeren.

Concreet betekent dit dat vanaf 3 januari 2018 alle financiële instellingen iedere transactie in de betrokken financiële instrumenten moeten rapporteren aan een centrale toezichthouder in het kader van de nieuwe MiFID II rapporteringsverplichting.

Voor beleggingen van rechtspersonen en ondernemingen (= niet natuurlijke personen) zal hierbij verplicht een nieuwe identificatiecode, nl. de ‘Legal Entity Identificator (LEI)’ worden doorgegeven. Aan de hand van de LEI-code zal elke rechtspersoon wereldwijd kunnen worden geïdentificeerd via een unieke alfanumerieke code van 20 karakters.

Heeft uw onderneming geen LEI-code, dan kunnen vanaf 3 januari 2018 door uw bedrijf sommige beleggingstransacties niet meer worden uitgevoerd.

Voor welke type van producten heeft u een LEI-code nodig?

Voor alle beursgenoteerde financiële instrumenten, zoals aandelen, obligaties, gestructureerde obligaties en trackers heeft u een LEI-code nodig. Beleggingsfondsen of spaarbons vallen hier niet onder en vereisen geen LEI-code.

Voor welk type transacties in de betrokken effecten heeft u een LEI-code nodig?

Alle aankopen, verkopen en overdrachten in bovenstaande type producten vereisen een LEI-code. De verplichting van een LEI-code geldt ook voor de onderworpen producten die reeds voor 3 januari 2018 in de effectenrekening aanwezig waren.

Hoe kan u een LEI-code aanvragen?

Dat kan via een ‘Local Operating Unit (LOU)’. België heeft momenteel nog geen erkende LOU, maar er is wel een registratieagent voor België (= Belgische ondernemingen) actief: GSI Belgium & Luxembourg. Ieder Belgisch bedrijf kan via de website van GSI Belgium & Luxembourg een LEI-code aanvragen: https://www.gs1belu.org/nl/lei

Bij het aanvragen van een LEI-code zijn bepaalde kosten verbonden. Deze variëren naargelang de situatie (nieuwe aanvraag of verlenging) en LOU (Local Operating Unit). Raadpleeg daarom ook vooraf de website van de betrokken LOU.

Heeft u reeds een LEI-code?

Beschikt u reeds over een LEI-code of heeft u een LEI-code aangevraagd? Dan vragen wij om ons het originele document in te scannen en door te mailen naar uw vdk-vestiging.

Op deze manier kan u vanaf 3/1/2018 de gewenste transacties blijven uitvoeren. Indien vdk bank niet tijdig over dit document beschikt, zullen bepaalde transacties niet kunnen uitgevoerd worden.

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust met ons contact op!

Vind je beleggen belangrijk?
Laat je goed adviseren.

Maak hier je raad-op-maat-afspraak