Wat is IBAN?

IBAN (International Bank Account Number) is een gestandaardiseerde structuur voor bankrekeningnummers. Dankzij de eenvormige structuur van het IBAN-rekeningnummer voor Belgische rekeningen en voor rekeningen in de Europese Unie (plus Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland) zal het betalingsverkeer vlotter, veiliger en efficiënter verlopen.

Hoe ziet een IBAN-nummer eruit?

Een IBAN-rekeningnummer is als volgt samengesteld:

  • een landcode van twee letters (BE voor België) + een controlenummer van twee cijfers, gevolgd door een spatie
  • de 12 cijfers van uw vroegere 'nationaal' rekeningnummer, maar per 4 cijfers gegroepeerd en gescheiden door spaties
Bereken hier uw eigen IBAN-nummer
Geef uw vroegere 'nationaal' rekeningnummer in: - -
IBAN-rekeningnummer:
  

Wat is BIC?

BIC (Bank Identifier Code) is een internationale identificatiecode (ook wel eens swift-code genoemd), die toelaat elke individuele bank te herkennen. De BIC-code bestaat uit 8 tekens.

De BIC-code van VDK is VDSPBE91.